Grčka odbacuje lignit: Sve jedinice će biti ugašene do 2028. godine

Grčka odbacuje lignit: Sve jedinice će biti ugašene do 2028. godine

Grčki novi nacionalni energetski i klimatski plan bi, kako se očekuje, trebao biti usvojen do kraja godine, a uključuje, između ostalog, napuštanje svih proizvođača električne energije koji rade na lignit i to do 2028. godine a udeo obnovljivih izvora energije bi trebao biti povećan za 35% do 2030 godine.

“Potpuno smo posvećeni implementaciji Pariškog sporazuma i svih 17 ciljeva za održivi razvoj iz Agende UN do 2030. godine. Grčka vlada snažno podržava dugoročne strateške vizije za ekonomiju EU koji neće štetiti klimi do 2050. godine,” rekao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis na posebnom samitu UN o klimatskim promenama, te je primetio da “smo već postigli naše ciljeve za smanjenje gasova staklene bašte do 2020. godine. Sada 20% naše električne energije dolazi iz obnovljivih izvora i ovaj procenat nameravamo da dignemo na 35% do 2030. godine”.

“Grčka vlada,” kako je naglasio,”planira da usvoji novi, ambiciozan Nacionalni Energetski i Klimatski Plan pre kraja ove godine. Naš je cilj da sve elektrane koje rade na lignit ugasimo do 2028. godine.”

Zamenik ministra za energiju, Gerasimos Tomas, istakao je u svom govoru na ministarskom sastanku o energiji, transportu i telekomunikacijama akcije koje treba preduzeti kako bi revidirani, ambiciozni Nacionalni Energetski i Klimatski Plan ispunio (NECP).

“Za novu grčku vladu, NECP će biti ključni alat na kojem ćemo bazirati nacionalnu energetsku politiku. U skladu sa novom strategijom, postojaće ambiciozan program kojim ćemo ubrzati smanjenje proizvođača električne energije koji rade na lignit u narednoj deceniji. To će imati uticaja na 4 000 direktno zaposlenih i još više zavisnih.Vlada priprema novi, opsežan plan za akciju po ovom pitanju i važno je da se sve radi u saradnji sa administracijom EU. Kako bismo postigli ove zahtevne ciljeve, ključno je da dobijemo neophodne grantove iz evropskih izvora, kao što je Fair Transition Fund i ostali finansijski mehanizmi,” rekao je Gerasimos Thomas.

Na kraju, posebno se fokusirao na ulogu Evropskog Saveta, za koji postoje tri stuba: politika monitoringa od strane zemalja članica sa fokusom na transparentnost; unapređenje regionalne saradnje i jačanje finansijskih mehanizama, uključujući i odgovarajući okvir za pomoć državi kako bi uspela u energetskoj tranziciji./ibna