Grčka: Platforma SIRIZE za veće učešće građana i društvenu akciju

Grčka: Platforma SIRIZE za veće učešće građana i društvenu akciju

Nova kampanja iSIRIZA platforme pokrenuta je u ponedeljak pod sloganom: „Ostajemo zajedno – ostajemo aktivni“. Cilj kampanje je istaknuti alate platforme koji tokom pandemije mogu pružiti informacije o zdravlju građana i očuvati njihovo političko učešće i društveno delovanje.

Platforma iSIRIZA pokrenula je digitalne alate i funkcije koje mogu pomoći u rešavanju socijalne izolacije građana, kao rezultat potrebe za održavanjem fizičke udaljenosti da bi se smanjilo širenje koronavirusa. U težnji da ispuni ovu dvostruku ulogu na koju je pozvana, platforma neprestano uvodi nove funkcije i alate koji omogućavaju svojim članovima da ostanu aktivni u političkom i društvenom životu, čak i dok ostaju kod kuće.

Najnovija funkcija iThink omogućava članovima da se konsultuju o ključnim pitanjima koja postavljaju odelenja Centralnog komiteta SIRIZA-e i zajedno oblikuju buduće politike. Od prošlog četvrtka stotine korisnika učestvovalo je u tri konsultacije koje su pokrenule službe za zdravstvo, ekonomiju i politiku rada.

Funkcija iAsk & Vatch pruža članovima priliku da odmah iznesu svoja pitanja i nedoumice rukovodiocima i poslanicima SIRIZE oko pitanja vezanih za novi koronavirus i na njih uživo dobiju odgovore. Do sada je održano pet tema iAsk & Vatch o efektima pandemije na zdravlje, Nacionalnom zdravstvenom sistemu, mentalnom zdravlju, ekonomiji i zaposlenosti.

Kroz iSIRIZA ažurirane feedove vesti, validne i blagovremene informacije su kontinuirane i neprekidne. Na početnoj stranici objavljuju se najnovije vesti o političkim dešavanjima, dok se putem posebnog bloga uživo novine AVGI pružaju kontinuirane informacije o najnovijim kretanjima u širenju pandemije.

Kampanja uključuje žive brifinge, pošto portparol SIRIZA Alekis Haritsis informiše političke urednike, uz emisiju Opservatorije COVID-19 sa evropskim poslanikom i novinarom Costasom Arvanitisom, koja se već emituje svakodnevno u 22:00 putem informativnog časopisa iSIRIZA. U bliskoj budućnosti će se putem platforme prenositi događaji uživo.

U vreme kada se građani pozivaju da se fizički distanciraju kako bi smanjili krivulju epidemije koronavirusa, iSIRIZA predstavlja alat demokratskog učešća i saradnje. Zbog sve većeg broja registrovanih članova i njihove kontinuirane i značajne interakcije, svakodnevno se pokazuje u praksi da ljudi sve više prihvataju projekat. Radionica o digitalnoj demokratiji i dijalogu, koju je razvila SIRIZA, dobila je poverenje svojih članova i doprinosi cilju velikog naprednog krila za masovnu i participativnu stranku; stranka velikog broja građana. / ibna