Grčka policija i Nacionalna uprava za transparentnost u lovu na pušače

Grčka policija i Nacionalna uprava za transparentnost u lovu na pušače

„Ministar zdravlja Grčke, Vasilis Kikilias, u utorak popodne će u organizaciji Fondacije Niarchos biti domaćin proslave početka primene novog zakona o pušenju“, navodi se u saopštenju i dodaje da će na događaju “biti prisutan i obratiti se i premijer”.

Iz palate Maximos, sedišta grčke Vlade, koja lov na pušače smatra “nacionalnim prioritetom”, danas navodi:

„U toku su sistematske provere usklađenosti sa postojećim propisima o duvanu širom zemlje. Konkretno, inspektori-revizori Nacionalne agencije za transparentnost u saradnji sa rukovodiocima grčke policije vršili su revizije u Retimnu, Tripoliju, Patrasu, Atini (južno predgrađe), Larisi, Volosu, Solunu i Serresu u periodu od 08. do 14. novembra . Revizije su vršene od podneva do ranog jutra, a targetirani su igrališta, kafići, barovi, noćni klubovi i restorani. Ove revizije su deo Jedinstvenog operativnog programa NTA-e i grčke policije, čiji je glavni cilj informisanje rukovodilaca podružnica, u obliku preporuka, o odredbama protiv pušenja i rezultirajućim koristima za javno zdravlje, društvo i preduzetništvo.

Koherentna strategija za sprovođenje koordinisane revizije širom zemlje u kontekstu Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv pušenja biće formalno predstavljena 19.11.2019. od strane Ministarstva zdravlja  a u Fondaciji Stavros Niarchos.

Nalazi revizija

Prema dosadašnjem izveštaju:

  1. Oko 172 zdravstvene kompanije sa maksimalno 1650 pokrovitelja su bile predmet revizije
  2. U 72% slučajeva nije zabeleženo pušenje u zatvorenom prostoru
  3. U 45% slučajeva određeni prostori na otvorenom (bez obzira da li su pušači pronađeni tokom pretrage) bili su u skladu sa ograničenjem protiv pušenja (član 16 Zakona 4633/19), pošto su bili pokriveni i zatvoreni.
  4. U 55% slučajeva nije bilo znaka na mestima koja su podložna ograničenjima ili su bila potrebna poboljšanja.
  5. U 60% prodavnica prijavljene su mere sprečavanja pušenja, a posebno odsustvo pepeljara unutar prodavnica.
  6. Nepravilnosti (nepostojanje ili nedostatak inspekcije) evidentirane su u jednom od četiri preduzeća u vezi sa postojanjem i održavanjem referentnih pravila za pušače.

Revizori su zabeležili zabrinutosti rukovodilaca prodajnih mjesta u slučajevima kada u njihovim poslovnim prostorima nisu ispunjeni zakonski zahtevi, u pogledu tehničkih intervencija koje bi trebali preduzeti u skladu sa odredbama. / ibna