Grčka: Politički sekretarijat SIRIZE raspravljao o uticaju COVID-19 na zdravstvo, rad i privredu

Grčka: Politički sekretarijat SIRIZE raspravljao o uticaju COVID-19 na zdravstvo, rad i privredu

SIRIZA će se obratiti svojim stranačkim snagama, članovima i organizacijama da se bave pandemijom prema odluci Političkog sekretarijata, koji je u četvrtak posle podne održao telekonferenciju pod predsedavanjem Alexisa Tsiprasa.

Politički sekretarijat uradio je pregled trenutne situacije u vezi sa napredovanjem epidemije koronavirusa u Grčkoj, kao i stanje u ekonomiji. Učesnici su takođe razgovarali i ocenili situaciju širom Evrope u svetlu najnovijih zbivanja.

Posebno za oblast zdravstva, SIRIZA ponovo izražava potrebu da se ojača nacionalni zdravstveni sistem zapošljavanjem medicinskog i sestrinskog osoblja, dok Vladu poziva da angažuje privatne klinike da iskoriste svoje jedinice intenzivne nege. Napominje se da je Vlada zakonskim aktom udvostručila dnevnice za upotrebu privatnih kreveta na odelenju intenzivne nege sa 800 na 1600 evra, što je izazvalo snažne reakcije glavne opozicione stranke.

Istovremeno, stranka naglašava potrebu za umnožavanjem broja dijagnostičkih testova koji su sprovedeni aktiviranjem Nacionalnog centra za davanje krvi koji može da obavi i do 1000 testova dnevno. Međutim, SIRIZA optužuje Vladu da umesto toga povećava angažman privatnih laboratorija za 30 miliona evra kako bi radili testove.

Što se tiče ekonomije, stranka levice poziva na hrabru injekciju likvidnosti kako zemlja ne bi otišla u recesiju. „Nije dovoljno samo garantovati ili obustaviti plaćanja; preduzećima je potrebna trenutna novčana podrška sada, a ne kasnije, jer će tada biti prekasno “, naglasila je SIRIZA, podsetivši da postoje budžetske mogućnosti i da uvek postoji “sigurnosni jastuk” koji je SIRIZA ostavila iza sebe. “Ukoliko se odmah ne preduzmu značajne mere ekonomske podrške, rizikujemo pad proizvodne mreže zemlje sa nepredviđenim posledicama”, upozorava SIRIZA.

Kritike su upućene administraciji Nove demokratije zbog intervencija u oblasti radnih mesta, a SIRIZA tvrdi da Kyriakos Mitsotakis želi da ukloni tržište rada. „Sada je jasno da Mitsotakisovaadministracija vidi pandemijsku krizu kao priliku za primenu ekstremnih neoliberalnih praksi koje nisu na snazi ni u jednoj drugoj evropskoj zemlji“, izjavio je Politički sekretarijat.

Konačno, SIRIZA poziva evropsko rukovodstvo da usvoji paket ekspanzionih mera  kako ne bi „ponovo ušli u krizu koja će, između ostalog, čak i testirati koheziju“. U tom kontekstu, SIRIZA je podvukla stalni stav stranke u vezi sa evro obveznicama, naglašavajući da je to imperativ u ovim okolnostima. / ibna