Grčka: Poreski prihodi beleže rekordan pad od 7,4%

Grčka: Poreski prihodi beleže rekordan pad od 7,4%

Januarski neto prihodi budžeta zatvoreni su uz značajan deficit od 17%, saopštio je zamenik ministra finansija zadužen za fiskalnu politiku Theodoros Skilakakis.

„Na osnovu privremenih podataka o izvršenju budžeta, poreski prihodi u januaru iznosili su 3.690 miliona evra, što je za 295 miliona evra ili 7,4% manje od cilja utvrđenog u Izveštaju o budžetu za 2021. godinu“, rekao je zamenik ministra finansija, povodom objavljivanje podataka za prvi mesec ove godine.

Dodao je da je „ovo smanjenje rezultat efekata zaključavanja koje je trajalo duže od onoga što je bilo predviđeno prilikom izrade budžeta, ali ipak odražava zadovoljavajuću kulturu plaćanja od strane poreskih obveznika, što je pozitivno nasleđe za javne finansije za ekonomski oporavak u eri nakon COVID-a “.

Prema privremenim podacima državnog budžeta, u januaru je zabeležen deficit od 1.561 milion evra u bilansu državnog budžeta, protiv ciljanog deficita od 1.091 milion za odgovarajući period 2021. godine u budžetskom izveštaju i deficitu od 768 miliona za odgovarajući period od 2020. Primarni deficit iznosio je 1.473 miliona u odnosu na cilj od 1.031 miliona deficita i primarni suficit od 495 miliona za isti period 2020. godine.

Neto prihod državnog budžeta iznosio je 3.848 miliona evra, što beleži pad od 812 miliona evra ili 17,4% u poređenju sa procenom za 2021. godinu uključenom u izveštaj o prezentaciji budžeta za 2021. godinu. Ovo smanjenje je uglavnom rezultat smanjenih prihoda od poreza, kao i budžeta za javne investicije.

Ukupan prihod državnog budžeta iznosio je 4.122 miliona evra, što je za 803 miliona evra ili 16,3% manje od cilja. Poreski prihod iznosio je 3.690 miliona evra, što je za 295 miliona evra ili 7,4% manje od cilja postavljenog u Izveštaju o budžetu za 2021. godinu. Ovo smanjenje, rezultat drugog talasa pandemije, zaista se očekivalo, kako je navedeno u biltenima o izvršenju državnog budžeta u novembru i decembru 2020. godine.

Tačna raspodela između kategorija prihoda državnog budžeta izvršiće se izdavanjem završnog biltena.

Prihodi su iznosili 274 miliona evra, što je 9 miliona evra više od ciljanih (265 miliona evra). Prihodi iz budžeta za javne investicije (PIP) iznosili su 145 miliona evra, što je za 615 miliona evra manje od ciljanih.

Rashodi državnog budžeta u januaru 2021. iznosili su 5.409 miliona evra, premašivši cilj (5.751 milion evra) za 342 miliona. Preciznije, značajan deo dodeljenih aproprijacija koji su u januaru trebali biti prebačeni u kategoriju transfera, na kraju nije prebačen zbog postbudžetske odluke kojom se predviđa da se povratna mera predujma delimično služi i iz budžetskih sredstava.

Isplate u gotovini u vezi sa programima naoružanja Ministarstva nacionalne odbrane (kategorija sticanja osnovnih sredstava) povećale su se u odnosu na početni cilj za 539 miliona evra za opsluživanje relevantnih ugovora.

Odeljak PDB kretao se u suprotnom smeru od redovnog budžeta, pokazujući rast od 597 miliona evra (isplate od 927 miliona evra prema cilju od 330 miliona evra). / ibna