Grčka: Preduzeća beleže rekordno nizak prihod

Grčka: Preduzeća beleže rekordno nizak prihod

Izgleda da je nametanje mera zabrane u Grčkoj srušilo tržište, pretvarajući maloprodaju u pepeo. Hiljade preduzeća prepušteno je sudbini, a neki sektori ekonomije u aprilu beleže smanjenje prometa od preko 90% ili čak 95%.

Prema podacima koje je danas objavila Grčka statistička uprava (ELSTAT) o prometu kompanija u aprilu, kada je odlučeno o totalnom zaključavanju, za sve kompanije u privredi koje imaju obavezu dvostrukog unošenja podataka, i za koje postoje dostupni podaci na mesečnom nivou, sektor „Umetnost i zabava“, pored sektora „Smeštaj i ugostiteljske usluge“, pokazao je najveći pad prometa za 93,3%, odnosno 85,5% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Preduzeća na čekanju

Shodno tome, u odnosu na one kompanije koje su obustavile poslovanje sa obavezom čuvanja podataka u dvostrukom unosu, za koje su podaci dostupni mesečno, sektor obrazovanja pokazao je najmanji pad prometa za 21,9% u aprilu 2020. u odnosu na april 2019. godine, dok je sektor koji je zabeležio najveći pad prometa, naime, 97,1% u odnosu na prethodnu godinu, „Proizvodnja kinematografskih filmova, video zapisa i TV programa, snimaka i muzičkih izdanja“. Obim prometa u sektoru „Kockanje i klađenje“ smanjen je za 96,2%. Promet „Arhitektonske delatnosti i inženjerske delatnosti – Sektor tehničkih testova i analiza” smanjio se za 95,7%, dok je sektor „Smeštaj“ zabeležio pad od 92,5%.

Fokusirajući se na prvi kvartal godine, uključujući mart, kada su uvedene mere zabrane, kompanije u oblasti „Snabdevanje vodom, prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom i sanacija“ i sektor „Poljoprivreda, šumarstvo, uzgoj stoke i ribarstvo” povećali su promet za 5,8% i 5,3%. Najveći pad prometa između prvog kvartala 2020. i 2019. godine zabeležila su preduzeća u sektoru „Umetnost, zabava i zabava“ (14,9%) i „Aktivnosti smeštaja i ugostiteljskih usluga“ (11,8%) ), kao i sektor „Upravljanje nekretninama“ (11,8%). / ibna