Grčka preduzima prve korake na proširenju obalne zone na 12 nautičkih milja

Grčka preduzima prve korake na proširenju obalne zone na 12 nautičkih milja

Objavljivanjem u Službenom listu Vlade Grčke na snagu stupa predsednička uredba o zatvaranju zaliva i crtanju ravnih polaznih linija u Jonskom moru i prema jonskim ostrvima do rta Tainaro na Peloponezu, što je prvi korak za proširenje obalne zone Grčke, od 6 na 12 nautičkih milja (nm) u Jonskom moru.

Prema saopštenju grčkog Ministarstva spoljnih poslova, predsednički ukaz je izdat o primeni zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu iz 1982. godine. To je neophodan korak za proces širenja obalnog pojasa države na navedenom području, što je akcija koja je, prema Konvenciji, neotuđivo pravo države.

U predsedničkoj uredbi se ističe da Grčka zadržava pravo da svoja odgovarajuća prava ostvaruje u drugim regionima svoje teritorije, kao što proizlazi iz Konvencije o pomorskom pravu, a koja sadrži međunarodno običajno pravo.

„Grčka, strogo posvećena odbrani međunarodnog prava, uključujući i pomorsko pravo, uvek deluje u skladu sa zakonima i pravom“, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Objavljivanje predsedničke uredbe dolazi nakon razgraničenja ekskluzivne ekonomske zone Grčka-Italija potpisane 9. juna 2020. godine i sporazuma da Grčka i Albanija podnesu žalbu Haškom sudu za razgraničenje EEZ između njih.

Iako je proširenje priobalnog područja Grčke na 12 nm neotuđivo pravo, prema Sporazumu o razgraničenju potpisanom sa Italijom, produženje će morati da odobre Italija i EU, kao što je izričito navedeno u grčko-italijanskom sporazumu. / Ibna