Grčka: Prehrambena industrija beleži pad prometa od 40%

Grčka: Prehrambena industrija beleži pad prometa od 40%

Stvari u industriji prehrambenih proizvoda izgledaju “sumorno” nakon mera zabrane koje su naložile vlasti. Učesnici u posebnoj diskusiji održanoj juče na Delfi forumu osvrnuli su se na bolne efekte uzrokovane “zamrzavanjem” tržišta.

Na osnovu prvih podataka koje je kuhar Dimitris Skarmoutsos predstavio u raspravi, procenat od oko 30% do 35% malih ugostiteljskih kompanija (tj. onih koje čine glavni obim tržišta) se nije ponovo otvorio, dok je 20% njih ponovo otvorilo uz mogućnost smanjenja gubitaka da se ne bi zauvek ugasili za nekoliko meseci.

Prema Dimitrisu Skarmoutsosu, prvi pokazatelji nakon 2,5 nedelje od ukidanja zabrana ukazuju na pad prometa od 40%.

O razočaravajućoj situaciji u industriji svedoče i drugi navedeni podaci, poput operativnih troškova malih ugostiteljskih firmi, koji ostaju stabilni, dok su cene sirovina pretrpele strmi porast, zbog nedostataka i turbulencija u lancu snabdevanja.

Problemi za sezonska preduzeća

Pavlos Paleologos, osnivač i izvršni direktor hotela Brain, govorio je o izuzetno teškoj godini za čitavu hotelsku industriju, čiji je sastavni deo priprema hrane. Komentarisao je mač s dve oštrice koji režu sezonska preduzeća, jer imaju fiksni trošak neaktivnosti s jedne strane, dok s druge strane beleže nulti promet i obrtna sredstva, dodajući da godina neće biti laka za sve uključene hotele ili male jedinice.

Kako je rekao, hotelsko tržište se priprema za rad i zbog toga će se preduzeća morati prilagoditi zdravstvenim protokolima, napominjući da će „osećaj bezbednosti biti visoko u zahtevima klijenata“. Dodao je da su prvi hoteli koji su otvoreni već sada dostupni.

Kao deo podrške malim kompanijama HORECA predstavljen je i program obuke Future Loading koji je osmislila Coca Cola u saradnji sa fondacijom Bodossaki. Prema Lillian Nektariou, generalnom direktoru Coca Cola Hellas za Grčku, Kipar i Maltu, ovo je inicijativa koja pruža znanje i obrazovanje, pre svega na zdravstvenu reakciju malih ugostiteljskih preduzeća, ali i na digitalnu adaptaciju i kružnu ekonomiju. Odnosi se na kompanije sa zaposlenima do 20 ljudi i čini platformu koja može da obuhvati i druge dobavljače iz industrije, nevladine organizacije, ali i relevantne agencije. / ibna