Grčka: Premijer na samitu EU podržao formiranje Fonda za oporavak

Grčka: Premijer na samitu EU podržao formiranje Fonda za oporavak

Tokom samita Evropskog saveta, održanog putem videokonferencije, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis izrazio je punu podršku i pozvao na momentalno osnivanje Fonda za oporavak.

Prema vladinim izvorima, Mitsotakis je naglasioda Grčka u potpunosti podržava hitno uspostavljanje Fonda za oporavak pored već uspostavljenog Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF).

Grčki premijer se složio sa stavom da ovaj fond treba da bude veoma velik i da treba da se finansira kroz nekakav zajednički instrument dugoročnog duga.

Fond će morati naporno raditi i fokusirati se prvenstveno na subvencije državama članicama, a ne na kredite. “Ne smemo dozvoliti dalje povećanje odnosa duga i BDP-a”, upozorio je premijer. Podvukao je da će strategija koja ne opterećuje javni dug bilo koje zemlje predstavljati akt u interesu svih država, a ne samo čin solidarnosti. Napomenuo je da bi Evropa trebalo da izbegava da radi ponovo „premalo, prekasno“.

Kyriakos Mitsotakis predložio je predsedniku EK Charlesu Michelu da traži od Komisije da razradi vrlo konkretan predlog za obnovu vazdušnih linija što je pre moguće. On je istakao da jedinstveno tržište ne postoji samo radi podržavanja slobodnog kretanja robe, već je konsolidovano i po slobodnom kretanju ljudi. U tom kontekstu, i preusmeravajući pažnju na turizam, Kyriakos Mitsotakis pozvao je na brzo zajedničko delovanje na evropskom nivou: „Kada govorimo o evropskoj podršci, slučaj opipljivog dokaza bio bi podrška turizmu na jugu“, rekao je grčki premijer. Mitsotakis je naglasio da je turističkom tržištu potreban blagovremen pozitivan znak, pozvavši sve strane da odmah reaguju.

Pored toga, Mitsotakis je ponovio predlog koji je već izneo u vezi sa zajedničkim evropskim pristupom patentima moguće vakcine protiv koronavirusa, kako bi se obezbedio jednak pristup državama članicama kada se dođe u fazu masovne vakcinacije.

Zaključno, grčki premijer je istakao da Turskoj treba poslati jasnu poruku u vezi sa njenim provokativnim akcijama i na Egeju i protiv Republike Kipar. Premijer se posebno osvrnuo na intenzitet turskih kršenja putem preleta koji predstavljaju vrhunski nivo provokacija iz susedne zemlje, posebno posle nedavnog neuspeha Ankare u pokušaju da naruši granice u Evrosu. / ibna