Grčka: Prihod države u maju opao

Grčka: Prihod države u maju opao

Tokom prvih pet meseci ove godine, neto državni prihod u Grčkoj naglo je opao na 2.663 miliona evra, posle nakon što je bio jegativan za 1.267 miliona evra u maju. Taj zaostatak, u kombinaciji sa prekoračenjem troškova kao rezultat mera za rešavanje zdravstvene krize, doveo je do kolosalnog propusta primarnog cilja za ravnotežu u iznosu od 4,838 miliona evra, što je blizu 2,5% BDP-a.

Prema izvorima iz vladinog finansijskog tima, očekuje se da će prihodi i turizam pasti za oko 60%, i to prema pozitivnom scenariju.

Ministarstvo finansija tvrdi da je primarni saldo zabeležio deficit od 4.795 miliona evra, u poređenju sa ciljanim primarnim viškom od 43 miliona evra i suficitom od 916 miliona evra u istom periodu prošle godine.

Ukupni prihodi državnog budžeta u maju bili su 1,917 miliona evra, što je pad za 1,37 milijardi u odnosu na mesečni cilj. Prema Ministarstvu finansija, to se uglavnom desilo zbog uvođenja poreskih mera u kontekstu koronavirusa, uključujući, između ostalog, obustavu PDV-a i potvrđene dugove te 25% popusta za one koji su svoje dugove plaćali na vreme (PDV i overeni porezi); Ipak, trendovi uočeni pred obustavu rada privrede takođe su ukazivali, mada sporijim tempom, na pad prihoda. Ukupni prihodi državnog budžeta iznose 2.367 miliona evra, što je manje od mesečnog cilja od 1.267 miliona evra.

Poreski prihod je izračunat na 2,268 miliona evra, što znači da nije ispnjen mesečni cilj i to za 1,143 miliona evra. Međutim, prema ažuriranim mesečnim procenama uključenim u Program za stabilnost, poreski prihodi su se smanjili za 219 miliona evra u maju 2020. Taj pad se dogodio uglavnom zbog toga što je u aprilu bilo veće učešće u celoj šemi otplate PDV-a od očekivane, a samim tim i korist 25% popusta na plaćeni iznos odgovara većem iznosu prebijanja za maj.

Prihodi PIB-a iznosili su 27 miliona evra, što je za 36 miliona evra manje od mesečnog cilja.

Povrat prihoda u maju 2020. godine iznosio je 450 miliona evra, što je povećanje za 103 miliona evra u odnosu na mesečni cilj (347 miliona evra).

Rashodi državnog budžeta u maju su iznosili 5.351 miliona evra, što je za 1.207 premašilo planirani iznos (4.144 miliona eura), uglavnom zbog povećanih odliva PIB od 1.102 miliona eura kao rezultat pandemije COVID-19. / ibna