Grčka privreda je u prvoj polovini godine zabeležila rast za 1,5%

Grčka privreda je u prvoj polovini godine zabeležila rast za 1,5%

Grčka ekonomija je u prvoj polovini 2019. godine zabeležila rast za 1,5%, dok je BDP u drugom kvartalu na godišnjem nivou porastao 1,9%.

Grčka statistička agencija (ELSTAT) objavila je danas da se bruto domaći proizvod (BDP) povećao za 0,8% u drugom kvartalu 2019. godine u poređenju s prvim kvartalom 2019. godine, dok je u poređenju sa drugim kvartalom 2018. godine porastao za 1,9%.

Ukupna finalna potrošnja u drugom kvartalu 2019. godine porasla je za 1,2% u odnosu na drugi kvartal 2018. Bruto investicije u osnovni kapital smanjene su za 5,8%, u odnosu na drugi kvartal 2018. godine. Izvoz je povećan za 5,4% roba i usluga u poređenju s Q2 2018. Izvoz robe povećan je za 4% dok je izvoz usluga porastao za 6,9%. Uvoz robe i usluga povećan je za 3,7% u odnosu na drugi kvartal 2018. Uvoz robe povećan je za 3,9%, a uvoz usluga za 2,8%.

Povećavaju se ulaganja i potrošnja

Ukupna potrošnja krajnjih potrošača povećana je za 0,7% u poređenju s prvim tromesečjem 2019. Bruto investicije u osnovni kapital porasle su za 2,4% u poređenju s prvim tromesečjem 2019. Došlo je do povećanja roba i usluga za 3,3% u odnosu na prvi kvartal 2019. Izvoz robe povećan je za 4,2%, dok je izvoz usluga povećan za 2,8%. Uvoz robe i usluga smanjen je za 0,8% u odnosu na prvi kvartal 2019. Uvoz robe smanjen je za 0,9%, dok je uvoz usluga povećan za 1,2%.

Treba napomenuti da je BDP za prvi kvartal 2019. godine revidiran zbog ažuriranih podataka Vlade i ažuriranih Kratkoročnih pokazatelja./ibna