Grčka: Raste talas solidarnosti sa zatvorenim studentom kojištrajkuje glađu i žeđu

Grčka: Raste talas solidarnosti sa zatvorenim studentom kojištrajkuje glađu i žeđu

Štrajk glađu i žeđu koji je pokrenuo Vasilis Dimakis, student Odeljenja za političke nauke i javnu upravu (PSPA) koji se nalazi u zatvoru, svakim danom izaziva sve više pažnje.

Političke stranke, humanitarne organizacije i obični građani pridružuju se pokretu u odbrani borbe Vasilisa Dimakisa za obrazovanje i dostojanstven život. U ponedeljak popodne organizovan je protest i marš ka Ministarstvu civilne zaštite u znak podrške Vasilisu Dimakisu, dok je Odsek za postdiplomske studije i politologiju i sociologiju na Katedri za PSPA na Nacionalnom i Kapodistrijskom univerzitetu Atine (UoA) istakao da je „protiv Vlade i Ministarstva civilne zaštite, koji osvetoljubivo targetiraju čoveka, gurajući ga na granice izdržljivosti i prisiljavajući ga da po treći put stavi svoj život u veliku opasnost, podržavamo i stojimo u znak solidarnosti sa Vasilisom Dimakisom“.

Grčko odeljenje Amnesti International takođe je izdalo izjavu rekavši:

„Amnesti International sa velikom zabrinutošću prati razvoj slučaja Vassilis Dimakis, koji već nedeljama traži svoje pravo na obrazovanje.

Vasilis Dimakis je zatvorenik koji je student akademske godine na odeljenju za političke nauke i javnu upravu UoA od 2017-2018. Potom je aplicirao i, na kraju, dobio pravo da dolazi na predavanja sa “nanogicom”, kako bi mogao da nastavi studije. Dana 17/4/2020, premešten je iz zatvora Koridallos u zatvor Grevena, tokom pandemije, što je rezultiralo prestankom mogućnosti da nastavi školovanje. Nakon štrajka glađu i žeđu i opsežnih reakcija 30/4, prihvaćen je njegov zahtev za ponovnim prebacivanjem u Koridallos, koji je sproveden 9/5. Međutim, prema nadležnom ministarstvu, on je smešten u karantin u specijalno krilo u podrumu ženskog zatvora Koridallos. Od tada, prema žalbama Vasilisa Dimakisa, nije mu dozvoljen pristup računaru i internetskoj vezi što bi mu omogućilo nastavak studija na Univerzitetu. 23. maja, Vasilis Dimakis objavio je da započinje novi štrajk glađu i žeđu, zahtevajući da bude premešten u svoju ćeliju u D bloku zatvora Koridallos i da mu se omogući pristup njegovim kursevima.

Amnesti International želi da podseti da je pravo na obrazovanje osnovno i poziva grčke vlasti da osiguraju da Vasilis Dimakis ima pristup tom pravu.

U isto vreme, postoje pritužbe da je početni transfer Vasilisa Dimakisa u Grevenu povezan sa njegovom brigom zbog nedostatka mera za zaštitu zatvorenika od koronavirusa. Amnesti International navodi da ni u kojem slučaju zatvorenici ne bi trebali biti kažnjeni zbog iskazivanja kolektivnih zahteva u vezi sa zatvorskim uslovima.

Amnesti International je 9. aprila 2020. godine izdao saopštenje naglašavajući potrebu da se usvoje hitne mere kako bi se popravne ustanove zaštitile s obzirom na velike propuste u pogledu kvaliteta zdravstvenih usluga, uključujući preporuku da se preduzmu privremene mere za smanjenje broja zatvorenika.

Poštovanje prava svih zatvorenika i njihov jednak tretman ogleda se u kvalitetu pravne kulture i vladavine zakona“. / ibna