Grčka reakcija na novi Zakon o imovini u Albaniji

Grčka reakcija na novi Zakon o imovini u Albaniji

Grčko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je saopštenje u kome je naglašavalo da je postignuto „rešenje“ o imovinskom zakonu u Albaniji koje ne uzima u obzir osnovne vrednosti i prava.

„Usvajanje zakona o imovini od strane albanskog Parlamenta izgubljena je prilika za konačno i pravedno rešavanje problema koji otežava život albanskih državljana, uključujući pripadnike grčke nacionalne manjine“, konstatuje grčko Ministarstvo u  saopštenju.

Albanske vlasti odlučile su da usvoje „rešenje“ ignorisanjem osnovnih vrednosti i prava. Delomično su primenili mišljenje Venecijanske komisije od 14. oktobra 2019. u kojem je navedeno da su „odredbe Predloga zakona nejasne i nespojive s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, pa bi njihova primena rezultirala kršenjem prava na imovinu“.

„Iako su učinjena neka poboljšanja u poslednjem trenutku, glavni problemi u izglasanom zakonu i dalje postoje.

Očekujemo da će albanske vlasti efikasno zaštititi pravo na vlasništvo i imovinu, što je pitanje koje se nalazi u srži evropskog zakona. ”

Primena zakona predstavljalo bi kamen temeljac odluka koje će biti donesene kroz pregovarački okvir i sazivanje Prve međuvladine konferencije o početku pregovora o pristupanju Albanije EU, zaključuje se u izjavi grčkog Ministarstva spoljnih poslova. / ibna