Grčka: Recesija u 2020. godini 8,2%, prema podacima ELSTAT-a

Grčka: Recesija u 2020. godini 8,2%, prema podacima ELSTAT-a

Helenski zavod za statistiku (ELSTAT) objavio je u petak u podne prve procene bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2020. godinu.

Prema ELSTAT-u, recesija je konačno dostigla 8,2% u 2020. godini, 2,3% ispod projektovane recesije od 10,5% postavljenog budžetom za 2021. godinu. Ovo je treći najgori učinak u EU.

Prema ELSTAT-u, ova procena je izračunata iz zbira odgovarajućih rezultata kvartala 2020 (nesezonski korigovanih) formiranih nakon uključivanja ažuriranih podataka iz izvora.

Prema ovoj proceni, BDP u 2020. godini u obimu iznosio je 168,5 milijardi evra u poređenju sa 183,6 milijardi evra u 2019. godini, beležeći pad od 8,2%. Ovaj pad odražava pojedinačne promene zabeležene po komponenti BDP-a.

BDP u trenutnim cenama u 2020. godini iznosio je 165,8 milijardi evra u poređenju sa 183,4 milijarde iz 2019. godine, beležeći pad od 9,6%.

Ističe se da je, na osnovu praćenih procedura programa prenosa ESA 2010, predviđeno da druga procena BDP-a za 2020. bude objavljena 15. oktobra 2021.

U isto vreme, ELSTAT je objavio BDP za Q4 2020.

Na osnovu dostupnih sezonski prilagođenih podataka, bruto domaći proizvod (BDP) zabeležio je rast od 2,7% u pogledu obima u Q4 2020. u poređenju sa prethodnim kvartalom, dok je u poređenju sa Q4 2019. zabeležen pad od 7,9%.

Na osnovu sezonski prilagođenih podataka, bruto domaći proizvod (BDP) zabeležio je pad od 5,9% u pogledu obima u Q4 u odnosu na isti period prošle godine.

Ističe se da podaci Saopštenja za štampu za 4. kvartal 2020. godine odražavaju efekte na BDP pandemije COVID-19 i restriktivne mere koje su stupile na snagu. Za sastavljanje privremenih procena korišćeni su svi najbolji dostupni izvori podataka.

Pored toga, ističe se da se desezonirane količine preračunavaju svaki put kada se novom kvartalu doda vremenska serija, efekat procesa sezonskog prilagođavanja – posebno u periodima naglih fluktuacija osnovnih količina – ogleda se u primetnim revizijama naročito poslednjih tromesečja.

Istovremeno, statistička služba je revidirala svoje prognoze za sva tri prethodna kvartala. U trećem kvartalu recesija je iznosila 10,5% BDP-a u poređenju sa 11,7% prethodne prognoze. U drugom kvartalu recesija je revidirana na 13,8% BDP-a sa 14,7%. Konačno, za prvi kvartal granični rast je korigovan na 0,1% sa 0,4% u prethodnoj prognozi. / ibna