Grčka: Sastanak u Vladi o uticaju na ekonomiju i radne odnose

Grčka: Sastanak u Vladi o uticaju na ekonomiju i radne odnose

Grčki premijer Kyiriakos Mitsotakis predsedavao je u sedištu Vlade sastankom na kojem su učestvovali predstavnici ministarstava finansija, rada i razvoja, a čiji je cilj bilo utvrđivanje mogućeg uticaja koronavirusa na privredu i radne odnose.

Tokom sastanka, premijer je pozvao ministre da u potpunosti urade procenu uticaja na radnike i preduzeća u svakoj fazi restriktivnih mera zbog širenje virusa, kao i odgovarajući plan mera koje treba da preduzme država, jer je ovasituacija stvorila potpuno drugačije ekonomsko okruženje.

Ovo novo okruženje nameće mere zaštite zdravlja ali i podrške radnicima i preduzećima koja, kako je procenjeno, nameću na evropskom nivou drugačija pravila od onih koja su prvobitno predviđena Paktom o stabilnosti i rastu ili pojačanim mehanizmom nadzora. Grčka Vlada će preduzeti sve neophodne korake, zavisno od situacije, kako bi ublažila neizbežne posledice po ekonomiju i radnike.

Ministri finansija, razvoja i rada sutra će se ponovo sastati radi ponovne procene situacije i planiranja politika koje će se pokrenuti u narednim danima, uzimajući u obzir odluke Evropske centralne banke i Evrogrupe./ ibna