Grčka se poziva na Pravilo EU 2016/399, paragraf 6

Grčka se poziva na Pravilo EU 2016/399, paragraf 6

Tokom sastanka Kabineta, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis je započeo svoj govor dotičući se dva hitna pitanja; koronavirusa i pitanja migranata/izbeglica.

Što se tiče zaštite javnog zdravlja, grčki premijer je naglasio da je primena plana nadležnog Ministarstva u toku, tražeći od građana da slede uputstva stručnjaka, posle tri incidenta koja su prijavljena u Grčkoj.

„Želim naglasiti važnost lične odgovornosti za sve nas, kako u pogledu lične higijene, tako i u tome kako reagujemo u slučaju da neko pokaže simptome. Uputstva Ministarstva i Nacionalne agencije za javno zdravlje moraju se strogo poštovati. Najveći neprijatelj u tim slučajevima je uvek panika“, napomenuo je Kyriakos Mitsotakis.

Nastavio je rekavši da „moramo preduzeti sve neophodne mere da sprečimo dalje širenje virusa. Upravo sam obavešten da je ministar zdravlja odobrio odgovarajuću preporuku odbora nadležnog za suspenziju svih karnevalskih događaja u zemlji i odmah ćemo pristupiti potpisivanju odgovarajuće Zajedničke ministarske odluke (JMD) “.

Pored JMD, sprovode se akcije koje se bave nuspojavama, a Ministarstvo turizma već preduzima mere te je tražena prva procena potencijalnog finansijskog uticaja ukoliko problem eskalira širom Evrope.

Pored toga, grčki premijer je izjavio da na tržištu nema problema sa snabdevanjem i da će se slučajevi profiterstva efikasno suzbijati.

Što se tiče pitanja migranata i izbeglica, Mitsotakis je izjavio da je Vladin plan – zasnovan na šemi „zaštita granice, brze procedura odluke o davanju azila ili povratku i kontrolisani objekti“ – u potpunosti uspostavljen. To je jedini plan koji se može sprovesti. Takođe, informisao je učesnike sastanka o završetku prve faze početnih zemljanih radova na ostrvima.

Izrazio je žaljenje zbog incidenata koji su se dogodili na ostrvima, ističući da će oni koji su učestvovali u incidentima i napadima biti identifikovani i procesuirani. U isto vreme, međutim, biće istraženi slučajevi prekomerne upotrebe sile od strane policije.

Kako je danas istakao grčki premijer, Grčka se poziva na Uredbu Evropske komisije 2016/399, a posebno stavak 6., o kontroli prevencije pretnje javnom zdravlju.

To u osnovi znači da se kontrola na granici podiže na maksimum.

Što se tiče reakcija lokalnih zajednica u oblastima u kojima je odlučeno da se za izbeglice i migrante grade zatvorene strukture, Mitsotakis je preuzeo obavezu da se sastane sa predstavnicima lokalnih vlasti kako bi objasnio stavove vlade.

„Nadam se da ćemo donijeti efikasne zaključke. Budite sigurni da će se preduzeti inicijative da se pogoršanje problema pretvori u priliku za njegovo bolje rešavanje“, zaključio je grčki premijer. / ibna