Grčka: SIRIZA 3. juna kreće u nacionalnu kampanju promocije projekta “Mi stojimo čvrsto”

Grčka: SIRIZA 3. juna kreće u nacionalnu kampanju promocije projekta “Mi stojimo čvrsto”

Politički savet SIRIZA – Progresivni savez održao je u petak sednicu kojom je predsedavao predsednik stranke Alexis Tsipras. Tokom sastanka razgovarano je o svim aktuelnim kretanjima u vezi sa političkom situacijom u Grčkoj i Evropi.

U tom kontekstu, Savet je detaljno raspravljao o predlogu paketa Evropske Komisije za jačanje država članica EU. Konstatovano je da on predstavlja pozitivan predlog koji opravdava dugogodišnje stavove SIRIZA-e i progresivnih snaga u Evropi o ekonomskoj politici Unije i njenoj novoj arhitekturi, daleko od ideologije štednje i neoliberalne rigidnosti iz vremena memoranduma, što je Grčka skupo plaćala.

Politički savet vjeruje da novi uslovi koji nastaju zbog pandemijske krize dovode do izražaja potrebu za radikalnom promenom politika koje se vode u Grčkoj i Evropi. U tom kontekstu je istaknuto da samo napredne snage mogu pružiti ubedljive odgovore na društvene potrebe. To ne treba biti urađeno povratkom u prošlost, već kroz savremene prioritete i potrebe postavljene u novim uslovima. Istovremeno, Savet podvlači da kriza dovodi i do rekonceptualizacije sistema vrednosti, jer dovodi u pitanje radikalne neoliberalne doktrine koje su zastupali gospodin Mitsotakis i njegova Vlada.

Što se tiče projekta „Mi stojimo čvrsto“, Savet naglašava da taj projekat sadrži sveobuhvatni plan koji zadovoljava sve neposredne potrebe društvene većine, a istovremeno postavlja temelje provođenja celokupnog programa stranke. Da bi se ovaj program učinio poznatim u svim njegovim dimenzijama, Politički savet je odlučio da u sredu, 3. juna, zapopčne veliku nacionalnu kampanju.

Politički savet je takođe odlučio da sazove sastanak Centralnog odbora za obnovu SIRIZA – naprednog saveza u drugoj polovini juna.

Kada je reč o proširenju stranke i organizacionom prestrukturiranju, Politički savet je odlučio da nastavi proces proširenja i ojača kampanju za registraciju novih članova. U vezi sa pripremama za Kongres stranke, koje si zaustavljene zbog pandemije, Savet je odlučio da ove aktivnosti ponovo počnu u bliskoj budućnosti, čim zdravstveni uslovi to dozvole. / ibna