Grčka: SIRIZA podnela interpelaciju u vezi sa izbegličkom krizom

Grčka: SIRIZA podnela interpelaciju u vezi sa izbegličkom krizom

Poslanici SIRIZe u grčkom Parlamentu, njih 64, podneli su interpelaciju optužujući Vladu da je usvojila krajnje desničarski pristup u upravljanju pitanjem koje je izazvalo netoleranciju i ksenofobiju, kršeći vladavinu zakona koja poštuje obaveze i ugovori.

Konkretno, u uvodnoj izjavi interpelacije poslanika SIRIZA-e stoji da „vlada i dalje insistira na politici aktivnog i pasivnog odvraćanja u izbegličkom pitanju. Sada je jasno da su humanizam, prava izbeglica i lokalnih zajednica, kao i bilo kakvi efekti daleko od njihovih politika.

Moria, sa 22.000 izbeglica, 50.000 na ostrvima, zatvorenim izbegličkim centrima, otvorenim strukturama sa korisnicima OAED-a pod otkazom i bez potrebnih specijalizanata na terenu, nezakonitim odbijanjem zahteva za azil, planom aktivnog odvraćanja uz plutajuće ograde, ostavljanje maloletnika bez pratnje i proterivanje starijih od 15 godina, podrivanje obrazovanja djece, isključenje čak i ranjivih grupa iz pristupa zdravstvenoj zaštiti zbog ne izdavanja matičnog broja socijalnog osiguranja (AMKA), što nikako ne može biti politika vladavine zakona, koja poštuje demokratiju i obaveze koje iz nje proističu.

Premijer i Vlada, uprkos činjenici da im je trebalo šest meseci da otkriju ključni značaj Ministarstva za migracionu politiku, sve više se uvlače u krajnje desničarske politike netolerancije i ksenofobije. Oni vređaju osećaj solidarnosti našeg naroda, ugrožavaju živote, dostojanstvo naroda, tlače lokalne zajednice koje su zatrovali pre izbora i izlažu zemlju u negativnom svetlu na međunarodnom planu.

Mi smo odlučno protiv njih. Podnošenje ove interpelacije je kruna intervencije SIRIZE u Parlamentu, ali borba za svrgavanje Vladine politike, zajedno sa našim doprinosom rešavanju pitanja sa određenim planom, nastaviće se u Parlamentu i izvan njega, u interakciji sa solidarnim Pokretom i svim progresivnim demokratskim građanima zemlje“, zaključuje se u saopštenju./ibna