Grčka: Šokantne projekcije Morgan Stanley

Grčka: Šokantne projekcije Morgan Stanley

Morgan Stanley objavio je šokantnu prognozu za recesiju od 13,3% u osnovnom scenariju u Grčkoj ove godine, koja bi u najgorem slučaju mogla porasti na 21,3%, sa čvrstim smanjenjem od 6,6% BDP-a u najboljem slučaju. Međutim, isključuje mogućnost da se zemlja vrati na predpandemijske nivoe pre 2022. godine u svakom scenariju.

Morgan Stanley izgleda pesimistično u pogledu brzine oporavka, budući da osnovni scenario jedva predviđa rast od 4% u 2021. godini, sa 1,1% predviđenom stopom rasta u najgorem scenariju i 4,3% u najoptimističnijim.

Budžetski deficit će ove godine dostići 8,3%, a 2021. godini smanjiće se na 5,9%, dok se procenjuje da će se 2021. godine dug smanjiti na 205,3%. U Grčkoj bi se javni dug ove godine mogao popeti na 211% BDP-a sa 182% prošle godine. Firma vidi da su stope nezaposlenosti porasle na 20,7% sa 17,3% prošle godine i spustile se za manje od jedne jedinice u 2021, na 19,8%.

Morgan Stanley napominje da veliki dug znači da bi zemlja trebalo da nastavi obezbeđivati značajne primarne budžetske viškove da bi ga smanjila.

Crtanje budžetske slike

Dok Morgan Stanley naglašava potrebu za pozitivnim fiskalnim rezultatima, devet kategorija javnog prihoda zaostajalo je u martu, prvog meseca kada su primenjene restriktivne mere protiv pandemije Covid-19. Međutim, veća slika bila je pozitivna sa 779 miliona evra dividendi Banke Grčke i prihodima ANFA-a i SMP-a koji se nisu očekivali u aprilu.

Tačnije, u martu je neto prihod države iznosio 3,546 milijardi evra, 303 miliona evra iznad mesečnog cilja zbog pomenutih “vanrednih” izvora.

Ukupni državni prihodi zabeleženi su u iznosu od 3,882 miliona evra, što je za 299 miliona evra više u odnosu na mesečni cilj.

Sledeće kategorije prihoda koje u martu nisu ispunile ciljeve:

PDV na naftne derivate za 48 miliona evra,

PDV na ostale proizvode i usluge za 235 miliona evra,

Trošarina na energente za 51 milion evra,

Porez na registraciju vozila od 10 miliona evra,

Porez na kapital za 10 miliona evra,

Ostali tekući porezi za 28 miliona evra,

Prodaja robe i usluga za 40 miliona evra,

Ostali tekući prihodi za 42 miliona evra,

Prodaja osnovnih sredstava za 313 miliona evra. / ibna