Grčka: SYRIZA razotkrila politiku Vlade prema izbeglicama

Grčka: SYRIZA razotkrila politiku Vlade prema izbeglicama

Na inicijativu ministra u senci za politiku imigracije Giorgosa Psichogioua i potpisa ukupno 35 poslanika SIRIZA,  za imigraciju i azil Notisu Mitarakisu postavljeno je pitanje ministru važnom problemu koji je proistekao iz odluke vlade da primora izbeglice da napuste smeštaj u roku od 30 dana od pozitivne odluke o njihovom zahtevu, a da im uopšte ne daju podršku.

Prema SIRIZA-i, članom 111 Zakona 4674/2010 (A ’53), Vlada je odlučila da ukine šestomesečni period prilagođavanja onima koji primaju izbeglice i dodatni status zaštite tako što će ih , u kombinaciji sa potpunom devalvacijom i degradacijom međunarodnih programa, kazniti do beskućništva i bede. Upravo je ova vladina politika dovela do onoga što se dogodilo na Trgu Viktorija, dok se fenomen počeo širiti po celoj zemlji, potpuno ravnodušnoj prema njima samima, lokalnim zajednicama i imidžu zemlje u inostranstvu. U stvari, manipulacije vlade izazvale su reakcije u većini opština, koje prepoznaju vrednost nesmetanog suživota i koristi koje politika pristupanja nudi socijalnoj koheziji.

Hiljade izbeglica kojima je taj status priznat, većinom porodica sa decom, bukvalno su se našle na ulici, jer je do danas postojala potpuna ravnodušnost za sprovođenje programa i akcija predviđenih Nacionalnom strategijom za integraciju (ESE). Podseća se da prema ESE, proces počinje od podnošenja zahteva za međunarodnu zaštitu i postepeno se razvija sve dok ne bude dodeljen status izbeglice, kada na snagu stupa HELIOS program sa šestomesečnim periodom u kojem izbeglice mogu biti i ravnopravni članovi društva.

Međutim, do danas, Vlada je devalvirala i degradirala sve akcije za učenje jezika, obuku i integraciju na tržište rada, ali ne nastavlja ni proces praćenja ljudi sa određeniim veštinama kako bi mogla da ažurira i dizajnira nove ciljane programe. Uostalom, tokom prethodnog perioda sistematski je demontirana politike integracije, dok od Evropske unije nikad nisu tražena sredstva za finansiranje takvih akcija, kao što je to činila vlada SYRIZA.

Štaviše, neaktivnost vlade po ovom pitanju razotkrivena je i u saopštenju Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice 20. 2. 2020. godine pod nazivom: „Visoka komisija poziva Grčku da aktivira bezbednosnu mrežu i mogućnosti integracije za priznate izbeglice”.

Priča da je to mera koja će pomoći zaštiti ostrva je prazna jer grčkom društvu je već sada jasno da Ministarstvo nema nameru da smanjuje pritisak na ostrva. Humanitarnu sramotu koja se na ostrvima događa kao sredstvo indirektnog odvraćanja pogleda sa zanemarivanja opasnosti po život i dostojanstvo izbeglica, istovremeno ismevajući stanovnike ostrva i umesto gašenja zatvorenih centara-zatvora za hiljade ljudi, u državnom budžetu se predviđaju sredstva za mnogo više novih.

Vrijedno je napomenuti da od jula 2019. godine do danas, a iako broj stanovnika na ostrvima prelazi 33.000, razvoj smeštajnih objekata u unutrašnjosti nije bio predviđen ni u strukturama, ni u apartmanima, ni u hotelima. Zapravo, kroz svoje izjave, ministar navodi da će se posle 12/2020. hoteli prestati koristiti za prijem novih izveglica.

Iako je rizik od širenja COVID-19 i dalje visok,  umesto da se pripremi za mogući novi talas ponovne pojave virusa na jesen Odeljenje za imigraciju ostavlja izbeglice da bespomoćno završe na gradskim trgovima. Vlada nije razjasnila šta je njen plan, osim opštih referenci na program HELIOS, ali bez davanja dodatnih detalja o raspoloživim pozicijama programa, niti o tome da li će postojati alternativni okvir podrške za one koji, iako imaju pravo, ne mogu da učestvuju u programu./ibna