Grčka trpi ekonomski pad od 11,7% u Q3 ove godine

Grčka trpi ekonomski pad od 11,7% u Q3 ove godine

Grčki zavod za statistiku (ELSTAT) objavio je visinu bruto domaćeg proizvoda u treće,kvartalu ove godine, a na osnovu privremenih podataka. Prema dostupnim sezonski prilagođenim podacima, tokom trećeg kvartala 2020. godine, bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 2,3% u smislu obima u odnosu na Q2 2020, dok je pao za 11,7% u odnosu na Q3 2019. godine.

Na osnovu sezonski prilagođenih podataka, tokom Q3 2020. godine, bruto domaći proizvod (BDP) pokazao je pad od 9,6% u smislu obima u odnosu na Q3 2019.

U prvom kvartalu, grčka ekonomija zabeležila je marginalni rast od 0,4%, dok se u drugom kvartalu recesija popela na 14,2% u odnosu na početnu procenu od 15,2%.

Prema najnovijim podacima, recesija se kreće na 8,5% u periodu od devet meseci. Loša strana Q3 je ta što je, u poređenju sa Q2, rastu nedostajalo dinamike i iznosio je 2,3%, s obzirom na to da se dotični kvartal zbog turizma smatra posebno snažnim.

Promene glavnih makroekonomskih brojki u pogledu obima sa sezonskom korekcijom su sledeće:

Kvartalne promene

– Ukupni izdaci za finalnu potrošnju porasli su za 14,0% u poređenju sa Q2 2020.

– Bruto investicije u osnovni kapital smanjene su za 0,4% u odnosu na Q2 2020.

– Izvoz roba i usluga opao je za 10,4% u odnosu na Q2 2020. Izvoz roba porastao je za 6,5%, dok je izvoz usluga opao za 39,2%.

– Uvoz roba i usluga povećan je za 9,6% u odnosu na Q2 2020. Uvoz roba takođe je porastao za 12,2%, dok je uvoz usluga porastao za 3,4%.

Godišnje promene

– Ukupni izdaci za krajnju potrošnju zabeležili su rast od 1,6% u odnosu na Q3 2019.

– Bruto investicije u osnovni kapital pale su za 0,3% u odnosu na Q3 2019.

– Izvoz roba i usluga zabeležio je pad od 44,9% u odnosu na Q3 2019. Izvoz robe je porastao za 3,5%, dok je izvoz usluga opao za 80,0%.

– Uvoz roba i usluga opao je za 6,4% u poređenju sa Q3 2019. Uvoz robe smanjen je za 2,7%, a uvoz usluga opao je za 18,1%. / ibna