Grčka: U toku policijska akcija na prevozu izbeglica u Kara Tepe

Grčka: U toku policijska akcija na prevozu izbeglica u Kara Tepe

U području Kara Tepe na Lesbosu sprovodi se operacija grčke policije na prevozu imigranata i izbeglica do nove, ali improvizovane, strukture sa šatorima koja je formirana u tom području.

Devet dana nakon što je Prihvatno-identifikacioni centar u Moriji potpuno uništen vatrom, samo je 1.400 izbeglica i migranata prešlo u novu strukturu Kara Tepe, dok više od 10.000 živi na selu i u improvizovanim kampovima koje su sami osnovali.

Operacija grčke policije sprovodi se od četvrtka ujutro u pokušaju da prebaci sve izbeglice i imigrante u strukturu Kara Tepe.

Prema najavi, u operaciju je takođe uključeno 70 žena policajaca. To je poduhvat za zaštitu javnog zdravlja sa jasnim humanitarnim sadržajem.

Četiri stotine pedeset ljudi već je prebačeno u Kara Tepe. Od toga je 250 ušlo u novu strukturu nakon što su prošli brze medicinske testove na koronavirus i druge testove. Preostalih 200 čeka svoj red da preuzme čekove. Tok ka Kara Tepeu se nastavlja, kažu vladini izvori.

Prema Javnoj televiziji, među izbegličkom populacijom do sada je zabeleženo najmanje 50 potvrđenih slučajeva koronavirusa, koji se od četvrtka ujutro, u okviru policijske akcije, šalje u kamp Kara Tepe. Slučajevi koronavirusa šalju se u posebno određeno područje.

Tokom akcije, preduzeto je više zaštitnih mera protiv koronavirusa, s obzirom na slučaj obolenja  policajca jedinice za razbijanje demonstracija, koji je poslat u Lesvos.

Operaciju prati policija, koja je spremna da interveniše ako je potrebno / ibna