Grčka: Udruženje ugostitelja se pridružilo protestu “praznih stolica”

Grčka: Udruženje ugostitelja se pridružilo protestu “praznih stolica”

Panhelenska federacija ugostiteljskih i srodnih profesija (POESE) pridružila se protestima „praznih stolica“ za panevropsku protestnu manifestaciju, puneći trgove praznim stolicama, naglašavajući ogroman udarac koji su restorani i kafeterije pretrpeli od restriktivnih mera zaštite od COVID-19.

Od Evrosa do Krita i od Krfa do Rodosa, u sredu, 6. maja, svi centralni trgovi bili su ispunjeni praznim stolicama. Zahtevi industrije, koji uključuju smanjenje PDV-a na ugostiteljstvo na 6%, direktno finansiranje preduzeća u sektoru i subvenciju rada, a ne nezaposlenosti, stavljeni su na prazne stolice, navodi se u saopštenju Federacije.

Sa svoje strane, Vlada proučava mere za jačanje ugostiteljstva, jer je to jedan od sektora koji je direktno povezan sa turizmom i koji ima značajan doprinos BDP-u zemlje.

Prema Vladi, otvoreni prostori u kojima će prodavnice moći da se koriste za stolovima biće prošireni, kao mera koja je vanredna i važiće tokom određenog vremenskog perioda.

Pod odgovornošću opština, privremeni okvir će se primenjivati sa relativnom fleksibilnošću, dok će se propisi uglavnom odnositi na spoljne prostore. Međutim, predviđaće se rad u unutrašnjem prostoru, dok će povećanje kvadratnih metara u zajedničkim prostorijama biti izvršeno bez povećanja opštinskih naknada, ali i bez ometanja pristupa građana javnim prostorima ./ibna