Grčka vlada ispituje druge načine za smanjenje kredita, kaže Staikouras

Grčka vlada ispituje druge načine za smanjenje kredita, kaže Staikouras

Mi smo otvoreni i već ispitujemo druga, realistična, inovativna i efektivna rešenja, pored Herkules plana, za smanjenje crvenih kredita,” rekao je grčki ministar finansija Christos Staikouras u jednom intervjuu. “Grčka će eventualno dostići jednocifrenu kamatu u dugoročnim kreditima,” rekao je on.

Investicije

Pored toga vlada i poverioci su razgovarali o tome da li profit centralne banke od obveznica može biti upotrebljen za investicije umesto isključivo za otplatu duga. “Ključni prioritet grčke makroekonomske politike je da povećamo zalihe” rekao je on. Pre krize, fiksne kapitalne investicije su bile 20,6% GDP a vlada predviđa da će do 2020. godine dostići 13,1%.

Naša makroekonomska strategija je da povećamo fiksne kapitalne investicije,” rekao je Staikouras. Grčka i partneri trebaju tražiti put koji vodi pozitivnom investicionom šoku, dodao je.

“Razgovarali smo o specifičnim investicionim oblastima sa institucijama, uzimajući u obzir odluke “Evrogrupe,” rekao je on. “Uslovi su sazreli odluke se očekuju i narednim mesecima”.

Kako je primetio Bloomberg, Grčka i Evropljani obavestili su da nema fiskalnog jaza za 2019. i 2020. godinu. Naredni korak je obezbeđenje smanjenja ciljeva primarnog viška, što je diskusija koja će biti održana na komisiji koja piše izveštaj o održivosti duga, najverovatnije u Novembru, uzimajući u obzir manje cene iznajmljivanja i nove prognoze rasta.

“Više stope rasta zajedno sa nižim cenama pozajmica će unaprediti održivost, dozvoljavajući postepeno smanjenje fiskalnih ciljeva,” rekao je ministar.

Vraćanje MMF-u

Rano vraćanje duga MMF-u od 2,9 milijardi će smanjiti obaveze servisiranja duga i već su “finansirane” izdavanjem obveznica

“Ostali potezi u otplati mogu biti razmatranje smanjenja udela MMFa u ukupnom grčkom dugu na minimum,” rekao je on dodajući da to sada nije prioritet./ibna