Grčka: Vlada objavila detalje otvaranja granica 1. jula

Grčka: Vlada objavila detalje otvaranja granica 1. jula

Portparol grčke Vlade Stelios Petsas saopštio je detalje o ponovnom otvaranju grčkih granica, što predstavlja sledeći korak u obnavljanju putnih tokova, uz zaštitu zdravlja radnika u turističkoj industriji, stanovnika turističkih destinacija i posetilaca, koji su ostali prioritet.

Nakon savjetovanja na nivou Europske unije, od 1. jula 2020. primenjivaće se sledeća pravila:

Posetioci:

Mogućnost ulaska u Grčku za sve državljane EU+* i stalne rezidente se nastavlja kao i obično. Također postoji mogućnost ulaska za državljane trećih zemalja koji imaju dozvolu boravka u Grčkoj, kao i druge iznimke za državljane trećih zemalja (članovi porodica EU državljana, zdravstveni radnici i istraživači, negovatelji starijih osoba, zaposleni koji rade na granici, sezonski radnici u poljoprivredi, osoblje zaposleno u transportnom sektoru – uključujući mornare, diplomatsko osoblje, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje, humanitarni radnici koji obavljaju svoje dužnosti; tranzitni putnici, putnici koji putuju u porodične svrhe, studenti, visoko kvalifikovani radnici ako je njihovo zapošljavanje korisno za nacionalnu ekonomiju i njihov se rad ne može odgoditi ili izvršiti na daljinu).

Podrazumeva se da su grčki iseljenici koji imaju grčki pasoš ili posebnu grčku ličnu kartu (SGIC) uvek dobrodošli odakle god dolaze.

Grčka će, sledeći evropske preporuke, proširiti mogućnost ulaska u zemlju za stalne stanovnike sledećih trećih zemalja (lista će se ažurirati svakih 15 dana):

Alžir, Australija, Gruzija, Japan, Kanada, Maroko, Crna Gora, Novi Zeland, Južna Koreja, Ruanda, Srbija, Urugvaj, Tajland, Tunis, Kina **.

Kako bi se dokazalo prebivalište, državljani trećih zemalja moraju predočiti ili dozvolu boravka, radnu dozvolu, ličnu kartu, pod uslovom da navode prebivalište i / ili vozačku dozvolu ili druge dokumente.

* Regija EU+ uključuje zemlje šengena (uključujući Bugarsku, Hrvatsku, Kipar i Rumuniju) i zemlje povezane sa šengenskim prostorom (Island, Norveška, Švajcarska, Lihtenštajn), kao i Irska i Velika Britanija.

** Razmatraće se na bazi reciprocitetai.

Letovi:
Od 1. jula bit će obnovljeni međunarodni letovi do svih aerodroma u Grčkoj.

Direktni letovi iz Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske neće biti dozvoljeni (do 15/7). Svi drugi direktni letovi su dozvoljeni.

Ulazne tačke na kopnu:
-Na granici s Bugarskom posetiocima je dozvoljen ulazak samo sa graničnog prelaza Promachonas. Na ostalim ulaznim tačkama prelazi će biti dozvoljeni samo u bitne svrhe.

– Na granicama s Albanijom, Severnom Makedonijom i Turskom, prelazi će biti dozvoljeni samo u bitne svrhe (vidi tačku 1).

Morske ulazi u zemlju:
Morski ulazi do Patrasa i Igoumenice ponovno će se otvoriti.

Mere prevencije – provere na ulaznim mjestima

Svi putnici u Grčku moraju ispuniti i predati Obrazac za lociranje putnika 48 sati pre putovanja koji je dostupan za preuzimanje u aplikaciji Visit Greece i na web stranici www.travel.gov.gr .

U nastojanju da osiguraju javno zdravlje, grčki su ljekari i inženjeri razvili program za analizu i procenu epidemioloških podataka na bazi koje će posetioci biti izloženi uzorkovanju (Covid-19 test) prilikom ulaska. Ovi posetioci trebaju slediti uputstva Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu.

Grčka, u saradnji sa svojim partnerima iz Europske unije, zadržava pravo da preispita svoju politiku o tim pitanjima na bazi progresije epidemioloških podataka. / ibna