Grčka vlada predlaže novi zakonski okvir za azil – NVO vide grubo kršenje prava

Grčka vlada predlaže novi zakonski okvir za azil – NVO vide grubo kršenje prava

Grčki Parlament će raspravljati o zakonu o azilu koji menja institucionalni okvir preispitivanja i pružanja međunarodne zaštite sa ciljem da se, između ostalog, ubrza proces davanja azila ali i poveća broj deportacija. Grčki Savet za izbeglice smatra da se radi o “grubom smanjenju osnovnih garancija i prava izbeglica i tražilaca azila”. U isto vreme, više od 850 izbeglica je premešteno sa ostrva na kopno.

Između ostalog, zakonom od 121 člana je predviđeno:

  • odvajanje dozvole boravka u trajanju od tri godine za one kojima je dodeljen izbeglički status i jedne godine za one kojima je dodeljena privremena zaštita
  • pristup osnovnom i srednjem obrazovanju maloletnicima kojima je dodeljen status u međunarodnoj zaštiti je obavezan
  • Poseban tim za brzo rešavanje i određivanje prioriteta u zahtevima za azil biće formiran u okviru Službe za azil
  • predviđene su kazne za građane trećih zemalja za nepoštovanje zakona, kao što su pravila rezidencijalnog centra ili odluka o premeštanju u drugi centar
  • eliminiše se posttraumatski stres kao razlog za uvrštavanje u ranjivu kategoriju
  • redefinisane su procedure za dodelu i oduzimanje statusa u međunarodnoj zaštiti i jurisdikciji administrativnih sudova za saslušanje u ovim slučajevima. Aplikanti moraju imati pravo da borave u zemlji sve dok se ne završi administrativni proces pregleda zahteva u prvoj instanci
  • redefinisana je struktura žalbenih komisija, koje se sada sastoje  isključivo od pravnika
  • pravo tražilaca azila da rade šest meseci nakon podnošenja zahteva, pod uslovom da nije donesena osluka u prvoj instanci, i ako je podnosioc zahteva dobio zdravstvenu knjižicu za strance, koja važi dok im se ne odobri radni odnos koji odgovara validnosti njihovih kupona (osim za trudnice kojima je važnost jedna godina)

NVO upozoravaju na kršenje ljudskih prava

Reakcije nevladinih organizacija iz oblasti migranata/izbeglica su žestoke. U stvari, Grčki Savet za izbeglice, Doktori bez granica, Amnesty International, Grčka asocijacija za ljudska prava, Grčki forum za izbeglice i HumanRights360 su održali pres konferenciju na kojoj su upozorili da odredbe zakona vode velikom brojukršenja ljudskih prava.

Kako su naglasili iz Grčkog saveta za izbeglice, zakon između ostalog “ukida osnovne garancije poštene i efikasne procedure za azil” i “efikasno ukida pravo na žalbu”. Takođe je upozoreno da tražioci azila mogu biti pod rizikom da budu vraćeni u zemlju u kojoj su u opasnosti pre nego što njihov zahtev za azil bude rešen, što je “direktno kršenje zakona EU”.

Takođe su upozorili na generalno zatvaranje tražilaca azila, bez razlike, čak i ako dolaze iz ranjivih kategorija, kao što su “žrtve torture, nasilja, pacijenti, pa čak i deca”. Dalje je naglašeno da je geografsko ograničenje tražilaca azila takođe generalizovano, u smislu primene Deklaracije EU-Turska, bez personalizovanih presuda o mogućnosti primene određenih mera, te bez mogućnosti sudskog preispitivanja, što krši zakone EU i evropske konvencije./ibna