Grčka: Vlada priznala pad od 7,9%

Grčka: Vlada priznala pad od 7,9%

Očekuje se da će grčku ekonomiju povući veliki “recesijski” tala , a optimistični scenarij predviđa recesiju od 4,7%, dok negativan scenario govori o 7,9%, saopštilo je Ministarstvo finansija. Istovremeno, prema istim prognozama, u osnovni scenarij biće uključen primarni deficit od 1,9%, koji će porasti na 2,8% u nepovoljnom scenariju, uz rast nezaposlenosti na 19,9% i “eksploziju” javnog duga od 188,8% BDP-a sa 176,6% prošle godine.

U meri u kojoj recesija ove godine ostane na 4,7%, 2021. godine doći će do oporavka od 5,1%. Ako se nepovoljan scenario potvrdi, posle ovogodišnjeg pada od 7,9%, uslediće rast od 8% u 2021. godini.

Nakon prošlogodišnjeg suficita od 4,4% BDP-a (ESA 2010 ili 3,5% BDP-a u smislu programa), 2021. godine Grčka će sevratit primarnom suficitu od 2,5% BDP-a. Ukupni državni prihodi pali su na 46,7% BDP ove godine (sa 47,8% prošle godine), ali…. oni će porasti na 47,3% BDP-a 2021. godine, dok će se ukupni rashodi ove godine popeti na 51,4% sa 46,8%, pre nego što se 2021. vrate na 47,5% BDP-a.

Pored toga, očekuje se da će javni dug porasti sa 331,1 milijarde evra u 2019. godini na 337 milijardi eura ove godine i pasti na 334 milijarde eura 2021. U pogledu procenta BDP-a ove godine, Ministarstvo finansija vidi procvat od 188% BDP (sa 176,6%), što je miljama daleko od MMF-a i prognozama investicionih banaka očekujući da će se probiti granica od 200%. U 2021. godini predviđa se povrat od 176,8% BDP-a.

Istovremeno, Organizacija za upravljanje javnim dugom objavila je krajem prošle godine da će ove godine nastaviti sa pitanjima duga do osam milijardi evra. U stvari, Grčka će posuditi osam milijardi evra, ostavljajući po strani alternativno niže scenarije. U stvari, program stabilnosti kaže da će doći do promena u strategiji zajma, ali neće biti povećanja limita. U vezi sa planovima za smanjenje obima kamatnih zapisa i novim prevremenim otplatama kredita MMF-a ili drugih operacija upravljanja javnim dugom, podrazumeva se da će svi ti planovi biti zaustavljeni. / ibna