Grčka Vlada uputila Parlamentu poslednji zakon o reformi poreske politike

Grčka Vlada uputila Parlamentu poslednji zakon o reformi poreske politike

Posljednji Vladin prijedlog zakona o poreznoj reformi predstavljen je grčkom Parlamentu u utorak – nakon obavljene javne rasprave. Rasprava o zakonu u Parlamentu počeće u četvrtak.

Kao što je obećao, premijer Kyriacos Mitsotakis, zakon predviđa dodatna smanjenja poreza u vrednosti od oko milijardu evra. Mere uključuju stopu poreza od 9% na domaćinstva sa godišnjim prihodom do 10 000 evra, 5 posto na dividende i 24 posto na poslovanje; kumulativno je ovo smanjenje poreza za 950 miliona evra za 2020. godinu.

Štaviše, vlada uvodi meru za automatsko otpisivanje svih dugova grčkoj državi ispod iznosa od 10 evra. Ova mera će biti od koristi za 500 000 pojedinaca.

Promene su uvedene i u porezu na imovinu (ENFIA), jer je nacrtom zakona otvoren put za ponovno izračunavanje objektivnih vrednosti, dok će se do 500.000 evra godišnje podizati dodatni prihodi od oporezivanja velike imovine i deljene imovine (property-sharing sheme).

Mitsotakisova administracija, koja je na vlast došla u julu na ambicioznom programu reforme privrednog rasta, nada se da će iskoristiti prednosti svoje politike smanjenja poreza. Do sada su ankete javnog mnenja pokazale snažnu podršku vladinim inicijativama u ekonomskoj politici.

Izgleda da su poreske reforme pozitivno primili i grčki međunarodni kreditori. Evropska komisija (EK) je u svom poslednjem izveštaju o ekonomiji zemlje istakla: „Smanjenje poreza na kapital i rad su važni, pozitivni koraci u smanjenju efektivnog grčkog poreza na dobit i poreskih olakšica u oblasti rada i zapošljavanja. Očekuje se da će svi poreski obveznici imati koristi od reforme poreza na dohodak građana, posebno onih sa nižim primanjima i samozaposlenih… ”

Takođe se primećuje da poslednji nacrt poreza ne utiče na procenu fiskalne politike Evropske komisije za 2020./ibnu