Grčka: Vlada uvodi nove ekonomske mere

Grčka: Vlada uvodi nove ekonomske mere

Vlada Grčke preduzima nove ekonomske mere u nastojanju da reši svoj neuspeh u upravljanju ekonomskom situacijom u zemlji uzrokovanom pandemijom.

Kako se čini, na osnovu izjava premijera Kyriakosa Mitsotakisa i Ministarstva finansija, u avgustu će biti raspisan 3. krug za povrat avansa, uzimajući u obzir pad prometa kompanija u junu i julu. Ovo kolo obuhvataće i samostalna preduzeća bez zaposlenih i bez kase, koja pripadaju turističkoj industriji.

Takođe se traži formula da se proširi odredba za subvencionisanje 60% doprinosa za osiguranje poslodavca u programu SIN-ERGASIA za mesece od avgusta do oktobra, kao i pokriće državnog budžeta doprinosima za osiguranje poslodavaca za mesece juli, avgust i septembar za kompanije koje imaju najveći procenat prometa u 3. kvartalu ove godine.

Tačnije, za preduzeća u tercijalnom sektoru koji su predmet PDV-a, a koja su tokom 3. kvartala 2019. (jul-septembar) primila više od 50% svog godišnjeg prometa, doprinose za osiguranje neće plaćati državni budžet. Isto se odnosi i na kompanije koje posluju u vazduhoplovnom i brodskom sektoru. Za zaposlene iz svih navedenih preduzeća koja su uključena u program SIN-ERGASIA, biće obuhvaćeni i celokupni doprinosi za osiguranje poslodavca.

Istovremeno, postojaće mogućnost proširenja suspenzije ugovora o radu kompanija iz turističke industrije (hoteli, sezonski smještaj, turističke kancelarije), maloprodaje turističkih artikala, prodavnica i poslovnih delatnosti svih vrsta koje posluju u okviru hotelskih jedinica, jer kao i preduzeća u granama vazdušnog i trajektnog prevoza.

Smanjenje akontacije poreza na dohodak

Posebno:

Preduzeća i pojedinci koji su obveznici PDV-a dobiće smanjenje poreza unapred, u zavisnosti od prometa koji su imali u prvoj polovini 2020. godine u poređenju sa prvom polovinom 2019. godine, na osnovu sledeće skale:

Akontaciju nula poreza takođe dobijaju:

Preduzeća koja su predmet PDV-a u tercijarnom sektoru koji su tokom 3. kvartala 2019. (jul-septembar) dobili više od 50% svog godišnjeg prometa.

Preduzeća koja pripadaju vazdušnom i brodskom sektoru.

Preduzeća i pojedinci koji nisu predmet PDV-a; smanjenje poreskog akontacije je 50%.

Ukupni troškovi gore navedenih mera procenjuju se na 3,5 milijardi evra, od čega su dve milijarde evra dodatne u odnosu na one koje su do sada najavljivane ./ibna