Grčka: Vraćanje na ESM vodi u nove obaveze ali i ka izborima

Grčka: Vraćanje na ESM vodi u nove obaveze ali i ka izborima

Veoma je verovatna mogućnost da Grčka pribegne programu pozajmljivanja iz ESM-a European Stabilit Mechanism). Barem tako namerava Vlada, što će sigurno dovesti do nadzora institucija zemlje od strane evropskih institucija, dok neki evropski analitičari čak govore o obavezama u memorandumu. Sve vezano za okvir koji će sastaviti ESM biće razjašnjeno sutra, u petak, kada će se održati sastnak Evrogrupe, dok će se Savet evropskog mehanizma sastati ranije da bi utvrdio uslove.

Ministar finansija Christos Staikouras naglasio je da sa trenutnim podacima nema razloga za žalbu na kreditnu liniju ESM-a i dodao da Vlada s velikom odgovornošću upravlja državnom kasom. Ova sredstva se smatraju garancijom za nesmetan nastavak pristupa grčke države tržištima.

Međutim, vredno je napomenuti da on ostavlja otvorenu mogućnost da se u budućnosti pribegne novom programu ESM-a, napomenuvši da „ne možemo znati šta će se dogoditi u 2021. i 2022. ″, ali i u tekućoj godini, a istovremeno dodao je da su ta sredstva dostupna svim zemljama evrozone do kraja 2022. godine.

U dokumentima koji prate novi program kredita iz ESM, kako se kaže u Izveštaju o pandemijskoj krizi, koji je javno objavljen, „kontrola bi trebala biti razmjerna prirodi simetričnog šoka uzrokovanog Covid-19 i biti razmjerna karakteristikama i korišćenju pandemijske podrške u krizi, u skladu sa okvirom EU i relevantnim smernicama o ESM-u“. Stoga, kako se kriza u nekoj zemlji povećava, tako će se povećavati nadzor i praćenje.

U ovom trenutku treba napomenuti da, kako je rekao ministar finansija, svaka zemlja ima priliku da se žali na mehanizam do 2022. Čini se da je grčka Vlada u potpunosti shvatila šta moguće korišćenje sredstava ESM-a znači. Zbog toga se, između ostalog, ispituju i izborni scenariji ./ibna