Grčka zaradila 1,15 milijardi od Airbnb za godinu dana

Grčka zaradila 1,15 milijardi od Airbnb za godinu dana

Ukupni prihod u Grčkoj od iznajmljivanja  preko platformi Airbnb i HomeAway iznosio je 1,15 milijardi evra u periodu od 12 meseci, od juna 2018. do maja 2019. godine. Prema istraživanju Instituta helenskih turističkih preduzeća (INSETE) na temu: Kratkoročni finansijski zakupi u Grčkoj, putem platformi Airbnb i HomeAway’, u tom periodu je na dve platforme predstavljeno 170.542 nekretnina u Grčkoj, od kojih je 137.484, odnosno 81%, bilo iznajmljeno bar jednom.

Od toga, 121.287 se sastojao od samostalnog smeštaja, dok je preostalih 16.197 jedinica iznajmljenog smeštaja bilo u okviru javnih prostora. Od 1,15 milijardi evra ukupnog prihoda, 1,08 milijardi evra prikupljeno je iz samostalnog smeštaja. Za ove smeštajne jedinice prosečna popunjenost je bila 53%; prosečna cena smeštaja u iznosu od € 146; dnevni prihod po smeštaju bio je prosečno 77 €; i prosečan godišnji prihod po smeštaju 8.912 €. Te platforme pokrivaju samo deo tržišta kratkoročnog zakupa, dok su, prema Euromonitoru, ukupni izdaci za smještaj u 2018. godini izračunati na 9,9 milijardi evra.

Potreba za regulacijom

Veličina tržišta kratkoročnog zakupa sada nameće potrebu za njegovom regulacijom, ukazuje SETE . Institut dodaje da masovni turistički najam putem platformi kao što su Airbnb i HomeAway ima višestruke implikacije, kako u kontekstu turističkih aktivnosti, tako i zbog često nelojalne konkurencije preduzećima i privlačenja novih tržišta, kao i van toga, stvaranjem, na primer, problema u stambenim zgradama, „raseljavanjem“ stanovnika iz čitavih područja, promenom pejzaža, povećanjem najamnina, uzrokujući povećan broj beskućnika u turističkim destinacijama, itd. / ibna