Grčka: Zatvaranje turističkih preduzeća zabrinjavajuće

Grčka: Zatvaranje turističkih preduzeća zabrinjavajuće

Novi „talas“ grčkih hotelskih preduzeća koji su bankrotirali, pri čemu se za dva od tri veruje da je uzrok pandemija koronavirusa, postaje veoma zabrinjavajuće. Štaviše, gubitak od 4,5 milijardi evra kao rezultat pada prometa od 50 odsto uveliko pogoršava ovu zabrinutost.

Usred ove teške situacije, Helenska komora hotela predstavila je set predloga za sprovođenje mera za garantovanje održivosti grčkog hotelijerstva nakon završetka pandemijske krize.

Glavni nalazi istraživanja koje je naručila Komora Instituta za istraživanje i predviđanje kretanja u turizmu, a koji je predstavio predsednik HCH-a Alekandros Vassilikos, su sledeći:

Među hotelima koji rade tokom cele godine, 65% njih smatra bankrot mogućim ili vrlo verovatnim scenarijem (46,6% mogućim, 18,3% vrlo verovatnim). Odgovarajuća stopa za sezonske hotele iznosi 51,8% (40,5% verovatno, 11,3% vrlo verovatno).

95% preduzeća koja rade cele godine predviđa 56,3% prosečnog smanjenja procenta prometa. Prema podacima, 94,2% sezonskih hotela očekuje prosečno smanjenje prometa za 56,1%.

Na osnovu hotelske industrije u celini, gubitak hotelskog prometa za 2020. godinu procjenjuje se na 1,2 milijarde evra za hotele sa celogodišnjim poslovanjem i 3,26 milijardi za sezonske hotele. Ukupni procenjeni gubitak iznosi 4,56 milijardi evra.

Štaviše, 57,3% hotela koji radi tokom cijele godine procjenjuje pad zaposlenosti za 40%.

U skladu s tim, 65,4% sezonski operativnih preduzeća očekuje pad zaposlenosti za 41,5%. Na osnovu hotelske industrije u celini, procenjuje se da je 45.142 radnih mesta direktno ugroženo.

Pored toga, 71,1% hotela koji rade cele godine navodi da im je potrebno finansiranje u iznosu od 31,1% njihovog prometa. Takođe, 66,6% sezonskih hotela ističe potrebe za finansiranjem na 31,4%. Na bazi hotelske industrije u celini, procenjuje se da potrebe za finansiranjem dostižu 498 miliona evra za preduzeća koja rade tokom cele godine i 1,29 milijardi evra za sezonska preduzeća. Ukupna potreba za finansiranjem iznosi 1,79 milijardi evra. / ibna