Grčki poreski obveznici platiće 14 milijardi evra do kraja 2019. godine

Grčki poreski obveznici platiće 14 milijardi evra do kraja 2019. godine

Grčki poreski obveznici biće opterećeni sa 14 milijardi evra do kraja ove godine, jer će morati da plate niz poreza. Predlog zakona za ostvarenje ovogodišnjih ciljeva državnog budžeta je posebno dugačak.

Konkretno, do kraja ove godine državna blagajna će morati da prikupi oko 14 milijardi evra indirektnih poreza, što je velika suma koja izaziva zabrinutost kod službenika Trezora, koji ne žele ni da razmišljaju o mogućnosti povećanja zaostalih potraživanja državi.

Realna je mogućnost, međutim, da značajan deo može završiti u zalihu dospelih dugova.

Prva tranša poreza na dohodak plaćena je krajem jula, ali još dve su ostale, druga 30. septembra i treća 29. novembra.

Ukupno 2,5 miliona poreskih obveznika mora platiti oko 3,5-3,7 milijardi eura u sve tri rate.

Pored poreza na dohodak, poreski spiskovi uključuju poseban porez na solidarnost, akontaciju poreza za narednu godinu, pored poreza na poslovanje.

Od poreza na zarade i penzije primljene u obliku odbitka, grčka država će do kraja godine prikupiti oko 3,4 milijarde evra.

Preduzeća

Odobrenja za pojedinačni porez na imovinu (ENFIA) već su objavljena. Prva rata poreza biće uplaćena krajem septembra, a poslednja krajem januara. Međutim, ovogodišnja ENFIA, posle prosečnog ponderiranog pada od 22%, biće znatno lakša, uglavnom za velike vlasnike nekretnina, dok će za manje poreze biti znatno manja u apsolutnom iznosu.

Pored toga, preduzeća će morati da plate tri milijarde evra poreza na dobit koji su ostvarili prošle godine. Porez se plaća u 5 rata.

U narednim mesecima javni dužnici će platiti sve gore navedeno, pored rata za otplatu dospelih dugova. Ukupno, očekuje se da će do kraja godine biti plaćeno više od milijardu evra, dok ovaj iznos još uvek ne uključuje teret nove povoljne šeme u iznosu od 120 rata.

Podsjeća se da je rok za prijavu za novu šemu 30. septembra.

I na kraju, ali ne najmanje bitno, u decembru će građani morati da plate oko 1,1 milijardi evra za porez za puteve do 2020. godine “./ ibna