Grčki primarni višak blizu pet milijardi evra

Grčki primarni višak blizu pet milijardi evra

Prema privremenim podacima izvršenja budžeta, u izmenjenoj novčanoj osnovi za period januar-decembar 2019. godine, iznos grčkog primarnog budžetskog suficita iznosio je 4,96 milijardi eura u 2019. godini, u odnosu na cilj od 4,4 milijarde eura i primarni suficit od 91 milion eura za isti period 2018. godine, .

Kako Ministarstvo finansija konstatuje u svom saopštenju, neto prihodi državnog budžeta iznose 55.019 miliona evra, što je pad za 7 miliona evra u odnosu na cilj postavljen za 2019. godinu u izveštaju o budžetu za 2020. godinu.

Ukupni prihodi državnog budžeta iznosili su 60.065 miliona, što je za 7 miliona više od cilja.

Precizna raspodela između kategorija prihoda u državnom budžetu izvršit će se izdavanjem konačnog biltena.

Prihodi su iznosili 5 046 miliona evra, što je za 14 miliona više od ciljanih (5 032 miliona).

Prihodi budžeta za javna ulaganja (PIB) iznosili su 2,772 miliona, što je za 777 miliona evra manje u odnosu na cilj.

Konkretno, u decembru 2019. godine ukupni neto prihodi državnog budžeta iznose 6.590 miliona, i smanjeni su za 387 miliona eura u odnosu na mesečni cilj.

Napominje se da transferni prihodi iz decembra 2019. uključuju iznos od 644 miliona od ANFA-a, što nije bilo predviđeno za 2019. godinu u izveštaju o budžetu za 2020. godinu.

Ukupni prihodi državnog budžeta iznosili su 7.365 miliona evra, niži su od mesečnog cilja od 339 miliona.

Prihodi PIB-a dostigli su 847 miliona evra, 999 miliona manje u odnosu na mesečni cilj.

Povrat sredstava u decembru 2019. godine iznosio je 775 miliona, što je za 48 miliona više u odnosu na mesečni cilj (728 miliona).

Rashodi državnog budžeta za period januar – decembar 2019. godine iznose 55.244 miliona i smanjeni su za 620 miliona u odnosu na planirani (55.865 miliona eura). Glavni razlog negativnog odstupanja je smanjena isplata PIB-a za 508 miliona eura. / ibna