Grčko-egipatske veze nikad nisu bile jače

Grčko-egipatske veze nikad nisu bile jače

Piše: Barakat Abdelsattar *

Egipatski ekonomski uspeh za vreme predsednika El Sisija

Uprkos tradicionalnim istorijskim odnosima između Egipta i Grčke, ti odnosi su dostigli nivo bez presedana tokom upravljanja predsednika Abdel Fatah El-Sisija i uspostavljanjem tripartitne saradnje između Grčke, Kipra i Egipta koja je započela u Kairu 2014. godine i nagovestila početak uzastopnih samita i efikasne saradnje između Kaira, Atine i Nikozije. Saradnja koja se razvila u različita polja od velike je koristi za  naroda tri zemlje i narode zemalja regiona.

Tokom ovih dana, grčkom proslavom nacionalnog „OCHI“ (NO) dana 1940. godine, Egipat takođe slavi godišnjicu slavne pobede 6. oktobra u ratu Jom Kipur 1973. godine.

Vredi napomenuti bliske odnose dve države, kao večito prisustvo Aleksandrijske patrijaršije, grčkih zajednica u Egiptu, važne poslovne aktivnosti značajnog broja grčkih kompanija u Egiptu i komplementarnost dve zemlje za stabilnost i razvoj šireg u njihovom zajedničkom susedstvu koje ističu dve zemlje kao prirodne strateške partnere.

Egipat se tokom svoje istorije suočavao sa mnogim izazovima koji su na ovaj ili onaj način ometali njegov razvoj, ali je prevazišao ove prepreke, iskoristivši svoj jedinstveni geografski položaj koji je imao vitalnu ulogu. Možda ono što je Egipat prolazio od 2011. godine predstavlja opipljiv dokaz za to, nakon nagomilavanja mnogih ekonomskih pitanja, a sa novom rastućom vizijom za rešavanje ovih pitanja od 2013. godine, razvijaju se mnogi strukturni ekonomski programi koji se u osnovi razlikuju od prethodnih vlada. Ovi programi su se fokusirali na suočavanje sa osnovnim uzrocima i pretnjama, uz rešavanje budućih problema sa svim alatima koji su mu na raspolaganju.

Pod vođstvom predsednika El-Sisija, Egipat je prvi put u svojoj istoriji uspeo da potrošnju pretvori u produktivnu potrošnju za potpunu izgradnju i razvoj infrastrukture zemlje (putevi, mostovi, oporavak i obrada stotina hiljada hektara, izgradnja stanova za siromašne i građane sa srednjim prihodima, uspostavljanje novog administrativnog kapitala, nadogradnja fabrika, nadogradnja neformalnih naselja, nastavak otvaranja projekata masovne proizvodnje u različitim oblastima i nastavak digitalne transformacije vlade moderne države i potrebom da se suoči sa unutrašnjim i spoljnim izazovima).

Predsednik Sisi nadgleda sprovođenje programa ekonomskih reformi pokrenutih 2017. godine kako bi se osigurao bolji ekonomski napredak i poboljšani uslovi života građana. Cilj programa je da osigura da podrška dođe do onih koji ispunjavaju uslove za pomoć. Izveštaji MMF-a pokazali su da su se ekonomski uslovi znatno poboljšali od pokretanja programa reformi, koji je pomogao liberalizaciji deviznog kursa, ubrzanju rasta, smanjenju unutrašnjeg i spoljnog budžetskog deficita, povećanju monetarne rezerve i smanjenju stope nezaposlenosti na 8,3%.

Uprkos pozitivnim pokazateljima koji se ogledaju u sprovođenju programa ekonomskih reformi, pojavila su se neka opterećenja usled kratkotrajnog ukidanja subvencija, ali to nije uticalo na stabilnost situacije iznutra u svetlu poverenja građana u vladine politike, što je vitalni faktor u programu finansijske reforme koji je predložila Svetska banka, a sprovodi se u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom. Na primer, uprkos porastu troškova prevoza u Egiptu, on je i dalje jedna od najjeftinijih zemalja na svetu po troškovima prevoza (na primer karta za metro), iako su operativni troškovi veoma visoki.

Nesumnjivo je da je izbijanje pandemije „COVID-19“ uticalo na ekonomije celog sveta. Međutim, uprkos pritisku na sve projekte koje finansira država, međunarodne finansijske institucije jednoglasno su se složile oko uspeha Egipta – u ograničenom broju zemalja širom sveta – u postizanju pozitivne stope rasta tokom krize i izazova sa kojima se suočava i u balansirajućem kontinuitetu razvojnog procesa te prihvatanju izazove koje donosi ova kriza, jer je egipatska vlada iz državnog budžeta izdvojila velike sume novca za razvoj zdravstvenog i obrazovnog sektora, pored finansijskih subvencija, za pomoć radnicima i porodicama koje su najviše pogođene krizom koronavirusa.

Poslednjih godina egipatska vlada se fokusirala na rešavanje nedostataka u egipatskim ekonomskim pokazateljima, kao i na socijalne probleme koji su iz toga proizašli. Vlada takođe pokušava, prvi put u istoriji Egipta, da obezbedi tačan digitalni registar nekretnina i poljoprivrednih proizvoda kako bi pomogla u rešavanju problema erozije poljoprivrednog zemljišta i ublažila krizu koja je nastala eksploatacijom događaja iz revolucije 2011. godine, izgradnjom slučajnih i ilegalnih poljoprivrednih površina.

Stoga je istaknuto koliko je važan zadatak ulaganja u džinovske državne infrastrukturne projekte, posebno one koji se odnose na građevinski sektor, koji je motor rasta egipatske ekonomije, tokom krize izazvane COVID-19, jer je uglavnom doprineo postizanju pozitivne stope rasta tokom fiskalne 2019/2020, koja je dostigla 3,5%.

Na društvenom nivou, predsednik El-Sisi je takođe izložio svoju agendu za investiranje u egipatski narod od njegovog ponovnog izbora 2018. godine, što je prešlo u polje ulaganja u državne resurse, posebno u korist zdravstva i obrazovanja. Ova dva sektora, pored ulaganja u sposobnosti inženjerskog odelenja Oružanih snaga za izgradnju nacionalnih projekata, s obzirom na njihovo veliko iskustvo, posebno iskazuju posvećenost da se ovi projekti završe na vreme i uz najniže moguće troškove, u saradnji sa privatnim sektorom na način koji dodaje mogućnosti za posao i iskustva mladima iz Egipta.

Važno je ne prevideti napade nekih zemalja na ulogu vojnih institucija u političkom životu, koji je definisan kao nula, s obzirom na to da je vojna institucija prvenstveno nacionalna institucija koju odlikuje disciplina i sposobnost postizanja cilja bez birokratskih prepreka.

Uprkos izazovima i poteškoćama i pokušajima rušenja, sabotaže i podstrekivanja od strane vlada, organizacija i terorističkih snaga koje pokušavaju da ometu napredak egipatske države tokom izgradnje i rekonstrukcije, kao i napredak civilnog života, uprkos tome božanska briga koja je sačuvala Egipat vremenom – ime Egipta se spominje u njegovim božanskim knjigama – mudrost političkog rukovodstva i svest egipatskog naroda neprobojni su zid protiv sila zla i tame. / ibna

* Barakat Abdelsattar je direktor kancelarije egipatskog lista Al-Ahram u Grčkoj