Grčko ministarstvo spoljnih poslova: Turska treba da sledi trezven, legitiman i odgovoran stav

Grčko ministarstvo spoljnih poslova: Turska treba da sledi trezven, legitiman i odgovoran stav

Grčko ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju osuđuje ponovljeno kršenje grčkog suvereniteta od strane turskih vojnih aviona i pokušaj turske strane da to izjednači sa operacijama izviđanja i presretanja grčkih ratnih brodova koji štite nacionalni suverenitet Grčke.

Izjava:

„Pokušaj Turske da izjednači letove turskih ratnih brodova koji krše nacionalni suverenitet Grčke sa izviđanjem i presretanjem grčkog ratnog vazduhoplovstva koje brani nacionalni suverenitet je potpuno neprihvatljiv. Turski vojni avioni skoro svakodnevno krše nacionalni vazdušni prostor, uključujući niske letove iznad naseljenih grčkih ostrva, što je praksa koju Grčka osuđuje i sistematski denuncira kako u bilateralnim tako i pred nadležnim međunarodnim telima.

Tursko rukovodstvo treba da shvati da se međunarodno pravo mora poštovati od strane svih i u celosti. Selektivna primena pravila samo izlaže samu Tursku, dok podriva regionalnu sigurnost i stabilnost. Posebno u vezi sa Egejskim morem, ponavljamo da je njegov pravni status jasan i potpuno zaštićen u međunarodnom pravu bez ikakve sumnje.

Turska, saveznica NATO-a i zemlja kandidat za članstvo u EU, treba da usvoji trezven, legitiman i odgovoran stav prema Grčkoj, promovišući dobrosusedske odnose, za svoju i dobrobit regiona u celini”./ ibna