Grčku za osam meseci ove godine posetilo 21.8 miliona turista

Grčku za osam meseci ove godine posetilo 21.8 miliona turista

Broj turista koji su u periodu januar-avgust ove godine posetili Grčku dostigao je 21.8 miliona, što je za 3,5% više nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima Banke Grčke, dolazak turista avionima je povećan za 2,4% dok je putevima došlo 5,6% više turista.

Dolasci iz EU28 zemalja su povećani za 2,7%, u poređenju sa 2018. godinom, dok su dolasci iz zemalja van EU porasli za 5,8%. Putni saobraćaj iz zemalja evrozone smanjen je za 3,2%, dok je iz zemalja EU-28 izvan evrozone povećan za 9,5%.

Konkretno, dolasci iz Nemačke su pali za 8,5%, dok su iz Francuske povećani za 3,7%. Putni saobraćaj iz Velike Britanije je takođe povećan i to za čak 19,3%. Na kraju, kada su u pitanju zemlje koje nisu članice EU, putovanja iz SAD su povećana za 11.1%, a iz Rusije za 3,8%.

Zarada

Povećan turistički interes rezultirao je i povećanjem prihoda za 1,6% u odnosu na isti period prošle godine, i dostigao je EUR 13,42 milijarde. Ovo je rezultat povećanja prihoda od turista iz EU28 zemalja za 12,7%, ili EUR 9,145 milijarde, i povećanja od 16,5% iz zemalja van EU, što znači i prihod od EUR 3,788 milijardi.

Kada se analizira, prihod od dolazaka iz Nemačke je pao za 4,8%, na EUR 1,961 miliona, dok je prihod od francuskih turista povećan za 13,5%, na EUR 825 miliona. Prihod od turista iz Velike Britanije je takođe porastao i to za 33,6%, na EUR 1,949 miliona. Što se tiče turista iz zemalja koje nisu članice EU, prihod iz SAD je porastao za 13,3%, na EUR 763, dok je prihod od ruskih turista veći za 20,4%, na EUR 313 miliona./ibna