Heroin je najčešća droga u Crnoj Gori

Heroin je najčešća droga u Crnoj Gori

Najčešće korištena droga u Crnoj Gori je  heroin, a prema poslednim podacima Instituta za javno zdravlje (IJZ) 1,3 hiljade ovisnika zatražilo je tretman za odvikavanje, kazala je psiholog u IJZ-u Tatijana Đurišić.

Povodom 26. juna, Međunradnog dana borbe protiv droga, ona je rekla da se u Institutu od 2013. godine vodi Registar narkomanije.

Đurišić je navela da se u Registru nalaze podaci iz javnih zdravstvenih ustanova o korisnicima droga koji su se javili zbog problema povezanih sa upotrebom droga.

„Prema podacima iz Registra narkomanije za 2017. godinu u potražnji za tretmanom bilo je ukupno 1174 muškaraca i 132 žene, a najčešće korišćena droga je heroin. Zbog ove droge se na tretman za odvikavanje javilo 878 muškraca i 87 žena“, kazala je Đurišić novinarima.

Ona je objasnila da se podaci za registar sakupljaju samo iz bolničkih i vanbolničkih službi koje pripadaju javnom sistemu, a to su, domovi zdravlja, Odelenje za psihijatriju opšte bolnice Nikšić, Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota i Klinika za psihijatriju Kliničkog centra.

„Prosečan uzrast početka tretmana za muškarce bio je 35 godina, a 29 za žene. Od ovog broja se u 2017. godini prvi put za tretman odvikavanja javilo 48 muškaraca i 5 žena“, rekla je Đurišić.

Uzrast prve upotrebe droge, kako je kazala, kod muškaraca je bio 23, a kod žena 29 godina.

„Godišnji broj novih korisnika prema podacima iz Registra, koji iskazuju potražnju za tretmanom je u padu, ali ukupan broj osoba koje traže tretman usled upotrebe droga je nešto veći u poslednjih godinu dana što međutim nužno ne znači da je došlo do jednostavnog povećanja broja zavisnika“, navela je Đurišić.

Ona je dodala da da je zavisnost o drogama hronična recidivirajuća bolest sa teškom kliničkom slikom i nepredvidivim posljedicama.

“Sigurno je da postoji i mesto i potreba za unapređenjem kvaliteta i proširenjem opsega pružanja usluga postojećih servisa, tako i za uspostavljanjem novih“, rekla je Đurišić.

Ona je naglasila značaj i ulogu vaninstitucionalnih elemenata društva a posebno porodice i zajednice čije su uloge nezamenljive u primarnoj prevenciji, lečenju i sprečavanju recidiva.

„Za proces lečenja i izlečenja od bolesti zavisnosti osnovni preduslov je autentična motivacija za lečenje, što znači da osoba treba da želi da se oporavi zbog sebe same, a ne zbog nekih drugih motiva kao na primjer zbog porodice, partnera, da bi se sačuvao posao i slično“, pojasnila je Đurišić.

Prema njenim riječima, osobi koja boluje od bolesti zavisnosti neophodno je pomoći i motivisati je da oseti da mora sebi pomoći, jer se tek tada može kvalitetno oporaviti.