Hrvatska bi mogla 20% energije dobijati iz Jadrana

Hrvatska bi mogla 20% energije dobijati iz Jadrana

“Prema našim procenama bar 20 posto  hrvatske  energije moglo bi se proizvesti iz Jadrana”, rekao profesor Neven Duić sa zagrebačkog Fakulteta mašinstva i brodogradnje na skupu “Dani plave energije”, koji je danas počeo u Splitu, Hrvatska.

Na trodnevnom skupu se raspravlja o mogućnostima korištenja energije mora.

Profesor Duić smatra da bi se Hrvatska u sledećih desetak godina trebala fokusitari na pučinske vetroelektrane, pošto će se plinske platforme zatvarat .

“Na severu Jadrana postoje Inine plinske platforme, ali će se 2025. godine onde eksploatacija plina privoditi kraju i onda Ina planira umesto tih plinskih platformi, staviti pučinske vetroelektrane. To je najbolja lokacija zato što je tamo plitko more, pa je sadašnja tehnologija pučinskih vetroelektrana spremna za tu lokaciju”, zaključio je Duić.

Procenio je da su na ostalom delu Jadrana potencijali za korištenje energije mora veliki, ali će se morati čekati izgradnja plutajućih vetroelektrana, koje mogu raditi na dubinama više od 100 metara.

Objasnio je da su pučinske vetroelektrane velike te će ih držati daleko od obale zbog turizma.

“Želimo imati sačuvanu mediteransku obalu za buduće generacije turista,” poručio je Duić.

Objasnio je da plavu energiju, što znači korištenje energije mora, treba gledati u kontekstu Evropske energetske tranzicije, za što će, kako kaže, biti namenjena značajna sredstva iz fondova Europske  unije u sledećih desetak godina.

Posebnu poažnju, kako kaže, treba obratiti na razvoj ‘podizača topline’ koji će koristiti toplinu mora kako bi grejali i hladili priobalne dalmatinske gradove.

“Nedavno smo instalirali u Dubrovniku u Duždovoj palati novi sistem koji grije i hladi tu palatu, i nekoliko istorijskih zgrada u blizini. Takav centralizirani sistem koji koristi toplotu mora je optimalno rešenje za Dioklecijanovu palatu u Splitu koja ima ogroman turistički potencijal, ali koja je  sada prilično nagrđena klima uređajima po fasadama”, zaključio je Duić.

Savez za raspoređivanje plave energije  (BLUE DEAL – Blue Energy Deployment Alliance) je evropski projekt, sufinansiran od Evropskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći, za kapitalizaciju Plave energije, u kojem učestvuje 12 partnera iz šest zemalja i devet različitih regija Mediterana, ističe se u pisanom materijalu ovog skupa.

U stručnoj literaturi se navodi kako postoje tri načina za iskorištavanje energije mora, a to su: korištenje energije talasa, korištenje energije plime i oseke, i korištenje temperaturnih razlika u vodi.