Hrvatska će tražiti pomoć EU za rekonstrukciju zgrada oštećenih u zemljotresu

Hrvatska će tražiti pomoć EU za rekonstrukciju zgrada oštećenih u zemljotresu

Hrvatska Vlada će od Europske komisije zatražiti finansijsku pomoć iz Fonda solidarnosti EU-a za popravljanje štete uzrokovane zemljotresom koji je 22. marta pogodio Zagreb i okolinu. Šteta je procenjena na 11,5 milijardi evra, dok je maksimalni iznos koji se može dobiti iz Fonda 600 miliona evra.

Tokom sednice održane u sredu, Vlada je usvojila zaključak o zahtevu za finansijsku podršku iz Fonda solidarnosti EU koji je usklađen sa metodologijom koju koriste UN, EU i Svetska banka, što je od suštinskog značaja za podnošenje zahteva za pomoć od Fonda.

Na osnovu ove metodologije, direktna šteta koju je potres izazvao na 25.000 zgrada u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji procenjuje se na 86 milijardi kuna ili 11,5 milijardi evra, rekao je premijer Andrej Plenković.

Maksimalan iznos pomoći iz fonda je 600 miliona evra, a Hrvatska ovog ljeta očekuje prvu ratu od 100 miliona evra, te ostatak do kraja godine.

Sredstva pomoći mogu se koristiti 18 meseci nakon odobrenja.

Kako bi ilustrovao obim štete, ministar za regionalni razvoj i fondove EU Marko Pavić rekao je da sedmogodišnja “finansijska koverta” EU za Hrvatsku iznosi 10,7 milijardi evra.

Prema Pavićevim rečima, takva pomoć se pre svega može koristiti za obnovu bolnica i škola, infrastrukturnih i energetskih instalacija, fabrika vode za piće i telekomunikacionih objekata.

Premijer Plenković dodao je da je ukupan iznos direktne štete izazvane zemljotresom jednak 60% državnog budžeta i da se s tim iznosom mogu graditi 22 pelješka mosta sa pristupnim putevima.

Najavio je da će Vlada potražiti druge izvore za finansiranje obnove Zagreba i okoline, dodavši da donatorske konferencije nisu opcija u EU-u, jer su organizovane za treće zemlje.

Od pomoći iz fonda, 54 miliona kuna (7,2 miliona eura) otišlo bi na pokrivanje troškova zakupa smeštaja za građane koji se ne mogu vratiti u svoje domove, jačanja infrastrukture kulturne baštine i troškova čišćenja, dodao je ministar Pavić.