Hrvatska: Devet kompanija u borbi za mobilne mreže 5G

Hrvatska: Devet kompanija u borbi za mobilne mreže 5G

Hrvatski regulator za telekomunikacije HAKOM saopštio je u četvrtak da je primio devet ponuda na javnoj aukciji za dodelu frekvencijskih dozvola za 5G mobilne mreže.

„HAKOM je primio ukupno devet prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja za dodelu prava na upotrebu radio-frekvencijskog spektra u frekvencijskim opsezima od 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz“, navodi se u saopštenju regulatora na službenoj web stranici.

Na nacionalnom nivou, ponuđači za frekvencijske opsege od 700 MHz i 3600 MHz su tri mobilna operatora i to A1, Hrvatski Telekom i Telemach, dok za frekvencijski opseg od 26 GHz, zajedno sa njima, postoji još jedan ponuđač, italijanski telekom operater EOLO.

Na regionalnom nivou, ponuđači za frekvencijski opseg od 3600 MHz su BeeIN, Digicom, Eco Net, EOLO, Markoja i Terrakom.

Postupak javnog nadmetanja za dodelu ovih opsega frekvencija počinje 12. jula.

HAKOM je ranije rekao da će se licence izdavati na period od 15 godina, a mogu se produžiti do pet godina. Nove licence u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji izdavaće se na kraći period od 13 godina, jer su u tim regijama već izdate licence za 5G tehnologiju koje vrede do 2023. godine. Planirano je da odluka o dodeli bude donesena do kraja avgusta.

HAKOM koristi format simultane višekružne aukcije (SMRA), koji omogućava ponuđačima da istovremeno licitiraju za više pojedinačnih lotova. Određena lokacija frekvencijskih blokova po ponuđaču biće utvrđena u dodatnom krugu aukcije putem zapečaćenih ponuda.

Frekvencije će se dodeljivati na nacionalnom nivou, osim frekvencijskog bloka 3400-3480 MHz u opsegu 3400-3800 MHz, koji će se dodeljivati na regionalnom (županijskom) nivou radi stvaranja poslovnih prilika za manje, regionalne operatore. Ovo bi podstaklo niz usluga i dalo krajnjim korisnicima mogućnost izbora.