Hrvatska dobila 510 miliona evra za smanjenje rizika od otpuštanja radnika

Hrvatska dobila 510 miliona evra za smanjenje rizika od otpuštanja radnika

Evropska komisija isplatila je u utorak 510 miliona evra Hrvatskoj za pomoć u smanjenju rizika od otpuštanja radnika.

Komisija je isplatila 14 milijardi evra za devet zemalja EU u drugoj rati finansijske podrške državama članicama u okviru instrumenta SURE. Od ovog iznosa, Hrvatska je dobila 510 miliona evra, Kipar 250 miliona evra, Grčka dve milijarde evra, Italija dodatnih 6,5 milijardi evra, Letonija 120 miliona evra, Litvanija 300 miliona evra, Malta 120 miliona evra, Slovenija 200 miliona evra i Španija dodatnih 4 milijarde evra.

“Drugi talas (pandemije koronavirusa) teško pogađa Evropu. EU je tu da pruži podršku. Želimo da zaštitimo ljude od ovog virusa i takođe želimo da zaštitimo njihova radna mesta”, rekla je predsednica Komisije Ursula von der Leien.

Instrument SURE uspostavljen je u maju kao podrška zapošljavanju pružajući do 100 milijardi evra finansijske podrške pogođenim državama članicama u obliku zajmova. Da bi finansirala kredite, Komisija se zadužuje na finansijskim tržištima i dodeljuje novac državama članicama pod povoljnim uslovima.

Hrvatskoj je dodeljeno ukupno 1,02 milijarde evra, a ovih 510 miliona je prva tranša.

“Ova podrška, u obliku zajmova dodeljenih pod povoljnim uslovima, pomoći će ovim državama članicama u rešavanju naglih povećanja javnih rashoda radi očuvanja zaposlenosti. Konkretno, pomoći će u pokrivanju troškova koji su direktno povezani sa finansiranjem nacionalnih šema kratkog radnog vremena, i druge slične mere koje su uveli kao odgovor na pandemiju koronavirusa, uključujući i za samozaposlene“, rekla je Komisija.

Krajem oktobra, Italija, Španija i Poljska su već dobile ukupno 17 milijardi evra po instrumentu EU SURE.