Hrvatska: Dobit u sektoru električne energije za 12 godina porasla deset puta

Hrvatska: Dobit u sektoru električne energije za 12 godina porasla deset puta

Prema državnoj Finansijskoj agenciji (FINA), hrvatski operateri proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za deset godina povećali su profit, sa 215 miliona kuna u 2008. na 2,2 milijarde kuna (290 miliona evra) u 2019. godini.

Broj preduzeća koja se bave proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije porastao je sa 89 u 2008. na 708 u 2019. godini, dok je istovremeno broj radnih mesta u sektoru pao sa 13.465 na 11.274. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja broja radnih mesta u državnom distributeru električne energije HEP, sa 9.271 u 2008. na 6.535 u 2019. godini.

FINA je primetila da mnoge kompanije osnovane tokom ovog perioda nisu imale ili su imale samo mali broj zaposlenih. U 2019. godini, od ukupno 708 kompanija, 458 je bilo bez zaposlenih, dok je 159 imalo samo jednog ili dva zaposlena.

Ukupan prihod kompanija koje se bave proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije povećao se sa 21,1 milijarde kuna u 2008. na 29,6 milijardi kuna u 2019. Porasli su i rashodi, sa 20,8 milijardi na 27 milijardi kuna. Neto dobit porasla je sa 215,5 miliona kuna u 2008. na 2,2 milijarde kuna u 2019. godini, što je porast od neverovatnih 938 posto.

Trgovinski bilans je tokom izveštajnog perioda bio negativan. Najveći trgovinski deficit, od 4,4 milijarde kuna, zabilježen je 2012. godine, a najmanji od 1,6 milijardi kuna 2014. godine. Trgovinski deficit u 2019. godini iznosio je 4,1 milijardu kuna, što je 69 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Prosečna neto mesečna plata u ovom sektoru porasla je sa 6.386 kuna u 2008. na 8.000 kuna u 2019. (povećanje za 25,3 posto).

FINA je podsetila da je restrukturiranje hrvatskog elektroenergetskog sektora započelo 2001. godine, dok je formalna liberalizacija električne mreže započela 2008. Od 1. jula 2008. svi potrošači imali su mogućnost da odaberu svog dobavljača električne energije.

Tokom 12-godišnjeg perioda na tržištu električne energije pojavilo se nekoliko konkurenata, većina nakon 2009. godine.

Najveće prihode i dobit ostvarile su državne kompanije HEP (10,5 milijardi kuna prihoda i 1,1 milijarda kuna dobiti) i HEP-Proizvodnja (4,2 milijarde kuna prihoda i 457 miliona kuna dobiti).

Među privatnim kompanijama, najveće prihode ostvarili su GEN-I Hrvatska (932,4 miliona kuna) i E.ON Energija, ranije nazvana RVE Energija (917,5 miliona kuna).

 

(1 € = 7,57 kuna)