Hrvatska: Država će krenuti u oštriju borbu protiv zločina iz mržnje

Hrvatska: Država će krenuti u oštriju borbu protiv zločina iz mržnje

Hrvatska vlada stavlja se na javne rasprave dokument koji precizno definiše postupke državnih institucija u slučajevima zločina iz mržnje, kaže Jutarnji dnevni list od petka.

Dnevni list podseća da je pre tri meseca 22-godišnji Danijel Bezuk otvorio vatru iz mitraljeza na vladine kancelarije u Zagrebu, povredivši policajca koji je čuvao zgradu i izvršivši samoubistvo ubrzo nakon toga.

Sada se uvodi strogi protokol koji omogućava praćenje pojedinaca i grupa koji šire netrpeljivost u javnoj sferi.

Svrha vladinog dokumenta je unapređenje rada policije, Kancelarije glavnog državnog tužioca (DORH), sudova i drugih agencija zaduženih za sprečavanje, otkrivanje i procesuiranje zločina iz mržnje.

Centralno telo zaduženo za praćenje i objavljivanje podataka o zločinima iz mržnje i sudskim presudama donetim u takvim slučajevima biće Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Kancelarija će pratiti sudske postupke u svim slučajevima zločina iz mržnje, vodiće evidenciju statistika i objavljivati ih na svojoj zvaničnoj veb stranici, a takođe će te podatke prosleđivati Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za bezbednost i Saradnja u Evropi (OEBS).

Alen Tahiri, koji je na čelu vladine kancelarije, rekao je dnevnom listu da usvajanje protokola koji precizira radnje koje treba preduzeti u slučajevima zločina iz mržnje nije povezano sa napadom Bezuka jer je rad na dokumentu počeo 2018. godine.

„Postoje velike razlike u podacima o broju zločina iz mržnje koje dobijamo od policije i DORH-a. Želimo da podstaknemo agencije za sprovođenje zakona i pravosuđe da rade na najbolji mogući način i da dobiju što preciznije i što jasnije informacije o tome koliko su te pojave raširene i kako nadležni organi na njih reaguju. Prema dosadašnjim informacijama, najčešće mete zločina iz mržnje su Romi i Srbi i pripadnici seksualnih manjina“, rekao je Tahiri, nadajući se da će vlada usvojiti protokol najkasnije do sredine februara.