Hrvatska: Državne institucije izdale su decu, kaže ombudsman

Hrvatska: Državne institucije izdale su decu, kaže ombudsman

Hrvatski sabor, koji bi trebao da završi prvo zasedanje u petak, raspravljaće u četvrtak o izveštaju dečje ombudsmanke Helence Pirnat Dragičević za 2019. godinu.

Pirnat Dragičević u svom izveštaju primećuje da su prošle godine “institucije izdale decu” kada je reč o njihovoj zaštiti od nasilja. Zabeležen je dramatičan porast slučajeva nasilja u porodici u poređenju sa 2018. godinom, rekla je ona i pozvala na donošenje hitnih i efikasnih mera za zaštitu dece. Takođe je i upozorila da su neka deca izgubila život ili su bila u smrtnoj opasnosti zbog nemara roditelja.

Jedno dete je umrlo kada ga je otac na visokoj vanjskoj temperaturi ostavio u automobilu, a Pirnat Dragičević se prisetila stravičnog događaja kada je otac svoju decu bacio sa balkona na prvom spratu na ostrvu Pag. Bila su tri slučaja kršenja prava na život koja uključuju šestoro dece i teška krivična dela na štetu dece kao što su ubistvo, pokušaj ubistva, čedomorstvo, samopovređivanje itd.

Prošlu godinu, kaže Pirnat Dragičević, „obeležava nagli porast broja smrtnih slučajeva dece“ u automobilskim nesrećama. Osamnaestoro dece je poginulo u saobraćajnim nesrećama, 203 je teško povređeno, a 1.100 je zadobilo lakše povrede. Podsetila je takođe da su deca bila suočena sa poremećajima u obrazovanju što je kulminiralo dugotrajnim štrajkom učitelja.

Kancelarija ombudsmana primila je skoro 10 odsto više pritužbi prošle godine nego u 2018. Pored povećanog broja žalbi, izveštaj beleži zabrinjavajuću pojavu okrutnih i mučnih događaja nasilja nad decom.

Izveštaj takođe napominje da skoro 2.200 dece nije moglo da se sastane sa svojim drugim roditeljem ili im je to bilo dozvoljeno mnogo kraće vreme nego što su odredili sudovi često zbog manipulacije roditelja sa kojim dete živi.

Ombudsman je takođe upozorila na potrebu zaštite dece od siromaštva.

Gotovo svako peto dete je u riziku od siromaštva. Dečje siromaštvo karakteriše ne samo nedostatak novca već i to što oni ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, ne učestvuju u sportskim i kulturnim aktivnostima, a povezano je i sa socijalnom isključenošću.

Pirnat Dragičević upozorilaje na problem nasilja nad decom i vršnjačkog nasilja, izveštaje o psihološkom nasilju koje neka deca trpe godinama, nasilje na društvenim mrežama, Viber, WhatsApp i nasilje na mreži koje se može pretvoriti u nasilje uživo.

Prošle godine suočili smo se i sa nedostacima u sistemu zaštite dece od seksualnih prestupa, rekla je ona, ističući previše blage sankcije i neefikasan sistem za praćenje nasilnika nad decom.