Hrvatska: EK je pozvala Hrvatsku da poboljša zaštitu od zagađenja

Hrvatska: EK je pozvala Hrvatsku da poboljša zaštitu od zagađenja

Evropska komisija traži od Hrvatske da u nacionalne zakone pravilno unese pravila EU o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja koja proizlaze iz industrijskih aktivnosti. Direktivom o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75 / EU) utvrđuju se pravila koja uključuju sprečavanje ili smanjenje emisije u vazduh, vodu i tlo i sprečavanje stvaranja otpada.

“Hrvatska nije ispravno prenela neke članove Direktive. Među njima, pogrešno su prenesene definicije “instalacije”, “najbolje raspoložive tehnike” ili “osnovno stanje”. Pored toga, u posebnim zahtevima za učestalost poseta gradilištima, pravovremenost inspekcije i nacionalna zakonska regulativa nedostaje jasna obaveza da inspekcijski izveštaj opiše relevantne nalaze”.

“Stoga Komisija šalje formalno obaveštenje Hrvatskoj. Država članica ima tri meseca da reši nedostatke koje je utvrdila Komisija. U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može doneti obrazloženo mišljenje”, naglasila je EC u saopštenju za štampu.

Komisija je takođe saopštila da je Hrvatskoj poslala još dva formalna obaveštenja – zbog kršenja zakona EU o pravima potrošača i putnika i zbog pogrešne primene pravila EU koja se odnose na zaštitu evra i drugih valuta od falsifikovanja.

“Komisija je odlučila da pošalje službena pisma Hrvatskoj, Luksemburgu, Malti, Slovačkoj i Sloveniji zbog pogrešne primene pravila EU koja se odnose na zaštitu evra i drugih valuta od falsifikovanja. Ova pravila utvrđena Direktivom 2014/62 / EU, neophodni su za jačanje okvira EU za borbu protiv falsifikovanih novčanica i kovanica … Hrvatska nije pravilno prenela odredbe Direktive koje se odnose na kriminalizaciju upotrebe legalnih sredstava ili sredstava za proizvodnju falsifikovanih valuta i slučajeva novčanica i kovanica koji još nisu izdati, ali su određeni za promet kao legalno sredstvo plaćanja. To znači da nacionalna zakonska rešenja nisu dovoljno jasna po pitanju kriminalizacije upotrebe objekata ili materijala suprotno pravima ili uslovima pod kojima ih nadležni organi mogu koristiti da izdaju novčanice ili kovanice”, saopštila je EK.

Hrvatska je također dobila tri obrazložena mišljenja zbog toga što nije uspela u potpunosti preneti pravila EU koja jačaju održivost biogoriva; zbog neusklađenosti sa Trećim energetskim paketom EU i zbog nepoštovanja pravila EU o energetskoj efikasnosti./ibna