Hrvatska: Godišnja stopa inflacije potrošačkih cena porasla je s 1,4% u decembru 2019. na 2,0% u januaru 2020. godine

Hrvatska: Godišnja stopa inflacije potrošačkih cena porasla je s 1,4% u decembru 2019. na 2,0% u januaru 2020. godine

Godišnja stopa rasta BDP-a u poslednja tri meseca 2019. usporila se na 2,5%, čime je u celoj kalendarskoj godini ostvaren rast realne aktivnosti od 2,9%. Početak 2020. godine obeležio je daljnji rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti, iako blažeg intenziteta, dok se rast plata istovremeno ubrzao, navodi Hrvatska Narodna Banka u poslednjem Biltenu.

Godišnja stopa inflacije potrošačkih cena porasla je s 1,4% u decembru 2019. na 2,0% u januaru 2020. godine, a najveći doprinos tome dali su neprerađeni prehrambeni proizvodi i farmaceutski proizvodi (što je delomično posledica efekta baznog perioda zbog prošlogodišnjeg smanjenja stope PDV-a) te naftni derivati. Monetarna politika nastavila je podržavati povoljna kretanja uslova financisanja domaćih sektora. Godišnji rast plasmana banaka se u januaru ubrzao na 4,3%, čemu je doprineo godišnji porast plasmana preduzećima uz istovremenu stagnaciju rasta kreditiranja sektora stanovništva. Prema mesečnim podacima Ministarstva finansija na nivou cele 2019. ostvaren je višak salda centralne države od 0,9% BDP-a.

Prvi rezultati DZS-a pokazuju da se u četvrtom tromesečju 2019. realni BDP povećao za 0,3% u odnosu na prethodno tromesečje, kada je zabeležen njegov rast od 0,6%. Pritom se godišnja stopa rasta BDP-a u poslednja tri meseca 2019. godine usporila na 2,5%. Godišnjem povećanju realne privredne aktivnosti na kraju prošle godine najviše je doprinelo intenziviranje rasta lične potrošnje, što odražava nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada, dalje zaduživanje stanovništva i visok nivo potrošačkog optimizma. Istovremeno je zabeleženo usporavanje rasta investicione aktivnosti i izvoza robe, dok se izvoz usluga snažno dinamizovao. Usporavanje investiciione aktivnosti i izvoza robe odrazilo se na ukupan uvoz koji je na godišnjem nivou stagnirao. Zbog toga je doprinos neto strane potražnje realnom rastu BDP-a u poslednjem tromesečju 2019. godine bio pozitivan.

Model prve procene BDP-a, baziran na malom broju dostupnih mesečnih podataka, upućuje na usporavanje realne aktivnosti na godišnjem nivou u prvom tromesečju 2020. godine. Industrijska proizvodnja se u januaru ove godine smanjila za 0,6% u odnosu na prethodno tromesečje. Pritom se, posmatra li se prema glavnim industrijskim grupacijama, smanjila proizvodnja energije i netrajnih proizvoda za široku potrošnju, a povećala se proizvodnja intermedijarnih proizvoda, kapitalnih dobara i netrajnih proizvoda za široku potrošnju. Istovremeno, realni promet od trgovine na malo u januaru se povećao za 3,4% u odnosu na prosek četvrtog tromesečja 2019. godine.

Indeks pouzdanja potrošača u januaru i februaru 2020. godine bio je na višem nivou nego u poslednja tri meseca 2019.godine, usprkos blagom pogoršanju potrošačkog optimizma u februaru. Potrebno je naglasiti da je nivo poverenja potrošača u januaru bio na najvišem nivou od kada se provode istraživanja. Pogoršanje u februaru odražava nešto lošija očekivanja u pogledu finansijske situacije u domaćinstvima i ukupne ekonomske situacije u Hrvatskoj za 12 meseci u poređenju sa stanjem danas. Istovremeno su se očekivanja poslovnih subjekata na tromesečnom nivou poboljšala u građevini, industriji i trgovini, dok se poslovni optimizam u uslužnim delatnostima blago pogoršao u odnosu na poslednje tromesečje prethodne godine.

Kada je reč o tržištu rada, zaposlenost je u januaru 2020. Godine u odnosu na četvrto tromesečje 2019. porasla za 0,4%. Broj zaposlenih najsnažnije je porastao u delatnostima građevinarstva, informatike i poslovnih usluga, a u industriji je ostao gotovo nepromenjen. Početkom godine pad nezaposlenosti je usporen zbog slabljenja novog zapošljavanja, dok su brisanja s evidencije HZZ-a nastavljena sličnim intenzitetom. Zbog smanjenja broja nezaposlenih osoba, smanjila se i administrativna stopa nezaposlenosti na 6,9% radne snage, sa 7,3% koliko je iznosila u četvrtom tromesečju 2019. godine. Nakon usporavanja krajem prethodne godine, u januaru 2020. primetan je ubrzan rast (1,3% u odnosu na 0,4%) zbog porasta plata i u javnom i u privatnom sektoru.

Potrošačke su se cene u januaru smanjile za 0,3% u odnosu na prethodni mesec . Tome je doprineo sezonski pad cena odjeće i obuće te delomičan pad cena krutih goriva te hleba i žitarica.