Hrvatska: INA i MOL žele da pojačaju prisustvo na tržištu Slovenije

Hrvatska: INA i MOL žele da pojačaju prisustvo na tržištu Slovenije

INA i MOL postigli su dogovor o sticanju OMV-ovog 92,25 % udela u OMV Slovenija d.o.o. Transakcija uključuje 120 maloprodajnih mesta širom Slovenije, kao i veleprodaju preuzete kompanije. INA već drži 7,75 % udela u OMV Slovenija d.o.o., a u skladu sa dogovorom namerava ga povećati na 33 %.

OMV Slovenija d.o.o. upravlja drugom po veličini maloprodajnom mrežom od 120 maloprodajnih mesta širom Slovenije koje posluju pod četiri brenda: OMV (108), Euro Truck (4) i Avanti/DISKONT (8). Nakon akvizicije INA i MOL će postati stopostotni vlasnici navedene imovine. “Ovom transakcijom profitiraće i Inini kupci koji će u dobro poznatim kvalitetnim gorivima te vrhunskoj usluzi ubuduće moći uživati na značajno više lokacija u susednoj državi,” navodi Ina u saopštenju za javnost.

Sa 48 MOL-ovih i pet Ininih brendiranih maloprodajnih mesta u Sloveniji, MOL Grupa trenutno je treći igrač na maloprodajnom tržištu. Zahvaljujući potencijalnoj transakciji, MOL i INA, odnosno MOL Grupa, bi mogla imati 173 maloprodajna mesta u Sloveniji.

Glavni dobavljač goriva za sva postojeća i novostečena maloprodajna mesta Ine i MOL-a u Sloveniji biće INA.

„Ovime je ostvaren pristup ključnom tržištu za našu Rafineriju nafte Rijeka čime je obezbeđena i dugoročna budućnost rafinerije u kojoj je u toku implementacija strateškog projekta izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka. Ova akvizicija pokazuje da zajedno s MOL-om nastavljamo ostvarivati svoje strateške ciljeve jačanja prisutnosti Ine i MOL Grupe u regiji“, izjavio je Sándor Fasimon, predsednik Uprave Ine.

Transakcija podliježe odobrenju koncentracije.

INA Grupa ističe da ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više zavisnih društava u potpunom ili delomičnom vlasništvu INA, d.d. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne delatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mesta u Hrvatskoj i u susednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe koja predstavlja integrisanu međunarodnu naftnu i gasnu kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Prisutna je u više od 30 zemalja, zapošljava dinamičnu radnu snagu koja broji 26.000 ljudi te ima preko 100 godina iskustva u industriji.