Hrvatska: Institucije spremne da sprovedu popis na proleće

Hrvatska: Institucije spremne da sprovedu popis na proleće

Pripreme za popis stanovništva 2021. godine su u toku već duže vreme i biće podložne strogim kontrolama kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba podataka, rečeno je na sastanku parlamentarnog odbora za lokalnu i regionalnu vladu u vezi s tim projektom.

Najvažnija novina u vezi sa popisom 2021. godine je prikupljanje podataka putem platforme e-Građani i upotreba računara od strane popisivača na terenu za unos prikupljenih podataka, što će poboljšati tačnost i kvalitet podataka, kao i efikasnost i obradu podataka, rekla je direktorka Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.

Predsednik odbora Ivan Penava podsetio je da brojni aspekti administrativnog i društvenog života zavise od objektivnosti popisa i da je popis iz 2011. godine omogućio manipulaciju podacima. Popis stanovništva zahteva profesionalizam i nepristrasnost, međutim, određene interesne grupe manipulišu podacima kako bi im se dodelilo više sredstava nego što imaju pravo, rekao je on.

Penava se usprotivio zahtevima da određeni broj popisivača treba da budu pripadnici etničkih manjina, dodajući da ne vidi smisla pitati popisivača o njihovoj nacionalnosti, polu ili verskim uverenjima.

Dodao je da popis stanovništva iz 2011. kaže da Vukovar ima 28.000 stanovnika, a gradske vlasti procenjuju da ima 22.000 stanovnika.

Brković je rekla da je Državni zavod za statistiku (DZS) garantovao da neće biti nikakvih manipulacija podacima.

Članovi odbora takođe su ukazali na rupe u primeni zakona o prebivalištu i na snažne migracione trendove, na šta je Brković rekla da se preciznost podataka može proveriti u odnosu na druge baze podataka koje postoje u EU i drugim zemljama.

Rekla je da Zavod ima nekoliko nivoa kontrole za verifikaciju podataka, dodajući da postoje prekršajne ​​i krivične odredbe za svakoga ko pruža lažne informacije. Brković je priznala da područja kao što je Vukovar zahtevaju mnogo strože kontrole, ali je naglasila da postoje mehanizmi koji će time da se pozabave.

Cilj popisa je utvrđivanje podataka o broju i teritorijalnoj raspodeli stanovništva i osnovnih demografskih, obrazovnih, migracionih, ekonomskih i drugih podataka kao i podataka koji se odnose na domaćinstva i stanovanje.

Popis će se sprovesti kako bi se zabeležilo stanje od 31. marta 2021. u ponoć. Održaće se između 1. aprila i 7. maja sledeće godine. Građani će imati priliku da samostalno popune popisni obrazac putem interneta od 1. do 10. aprila, dok će popisivači posetiti ona domaćinstva koja nisu popunila onlajn anketu.