Hrvatska: Iseljavanje povećalo nivo korupcije, kaže stručnjak

Hrvatska: Iseljavanje povećalo nivo korupcije, kaže stručnjak

Iseljavanje hrvatskih građana, osim što je imalo nesagledive implikacije na penzijski, obrazovni i zdravstveni sistem zemlje, dovelo je i do porasta korupcije u Hrvatskoj, piše u utorak Večernji list, pozivajući se na studiju Tada Jurića, političkog naučnika i istoričara sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Studija je pokazala da su korupcija i emigracija međusobno povezani.

Jurić je uporedio trendove korupcije i migracije od 2012. do 2020. godine, posebno broj Hrvata koji su emigrirali u Nemačku, zemlju u koju većina Hrvata odlazi u potrazi za poslom i boljim uslovima za život, sa rangiranjem Hrvatske u globalnom indeksu korupcije, i utvrdio da je korupcija bila izraženija kada je bio veći broj ljudi koji su napustili zemlju. Hrvatska se nalazila na 63. mestu među 180 zemalja obuhvaćenih indeksom korupcije 2019. i 2020. godine, a 50. pre nego što je talas emigracije dostigao vrhunac.

“Zdrav razum kaže da, ako ljudi koji nisu uključeni u mreže korupcije emigriraju, a oni koji ostanu uključeni su u takve mreže, koruptivne aktivnosti će biti još lakše i češće sprovoditi. Ako kritičari odu, tim i onima koji su kritikovani utoliko bolje i lakše“, Kaže Jurić, dodajući da je korupcija duboko ukorenjena u hrvatskom društvu i da je postala paralelni sistem koji podriva ekonomiju.

“Korupcija je nanela još veću štetu hrvatskom nacionalnom identitetu, osećaju jedinstva i solidarnosti i hrvatskoj kulturi uopšte nego ekonomiji, koja je nesumnjivo ogromna. Glavni negativni efekat korupcije uticao je na ljudske resurse zemlje. U hrvatskom društvu korupcija je postala privilegija elita, ali takozvanu veliku korupciju, političku korupciju i klijentelizam ne treba mešati s takozvanom građanskom korupcijom.

“Takozvana elitna korupcija iznedrila je poseban fenomen u društvu koji bi se mogao nazvati ‘pobunom elita’. Elite su te koje koriste medije za svoje svakodnevne proteste protiv medija, građana i institucija, privikavajući građane na praksu da ne izražavaju svoje nezadovoljstvo političarima, već da političari izražavaju nezadovoljstvo njima“, rekao je Jurić.

Studija pokazuje da je 65,3 procenta od 178 anketiranih malih, srednjih i velikih kompanija reklo da je korupcija u porastu u poslednjih pet godina, dok 32,4 procenta veruje da nije bilo značajnih promena.